Takaisin

Ajanvarausta KYSiin ei tarvitse perua koronavirustilanteen vuoksi

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) toivoo, että potilaat eivät oma-aloitteisesti peru varattuja vastaanottoaikoja tai hoitoon liittyviä käyntejä. Koronatilanteesta huolimatta sairaalassa asioiminen on edelleen turvallista.

On tärkeää tulla sairaalaan sovitusti myös COVID-19-epidemian aikana, kun henkilön perussairaus tai vakavan sairauden hoito sitä edellyttää. Esimerkiksi syöpäleikkaukset pyritään hoitamaan KYSissä suunnitellusti myös poikkeustilanteessa. Sairaalasta ollaan yhteydessä potilaisiin, jos ajanvarauksiin tulee muutoksia.

– Koronaepäilyissä potilaiden hoito tapahtuu erillään muista potilaista. Koronaan sairastuneita tai koronaepäilyjä hoitava henkilöstö ei hoida muita potilasryhmiä työvuoronsa aikana. Näin vältetään potilaiden altistumista koronavirukselle, kertoo sairaalanjohtaja Heikki Miettinen.

Vastaanottoja toteutetaan myös puhelin- tai etävastaanottoina videoyhteydellä, jos potilaan terveydentila ja hoito mahdollistavat etävastaanoton. Hoitava yksikkö sopii etävastaanotosta potilaan kanssa.

Kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle sairaalaan ei pidä tulla, jos henkilöllä on vähäisiäkään tartuntataudin oireita, kuten yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, lihaskipuja ja/tai päänsärkyä tai jos tietää altistuneensa COVID-19-koronavirukselle. Oireilevia henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä hoitavaan yksikköön ajan siirtämiseksi.

Infektiopäivystys erotettiin muusta päivystyksestä

KYSin päivystyksessä hengitystieinfektio-oireisten potilaiden hoito tapahtuu maanantaista 20. huhtikuuta alkaen eri tiloissa kuin muiden päivystyspotilaiden hoito.

Hengitystieoireisten potilaiden hoidontarpeen arvio tehdään konteissa päivystyksen C-oven sisäänkäynnin ulkopuolella.

– Henkilökunta ohjaa päivystykseen saapuvaa potilasta käyttämään käsihuuhdetta ja suu-nenäsuojusta. Tarvittaessa potilas siirtyy erillisiin infektiopäivystyksen tiloihin sairaalan sisällä. Kulku tapahtuu eri ovesta kuin muista syistä päivystykseen tulevien potilaiden liikkuminen, selvittää päivystyksen ylilääkäri Tero Martikainen.

Kaikkia päivystykseen hakeutuvia potilaita pyydetään ensin soittamaan maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimessa tehdään ensimmäinen hoidon tarpeen arviointi, ja tarvittaessa henkilö ohjataan päivystykseen. Poikkeustilanteessakin on tärkeää saapua päivystykseen, jos Päivystysapu-palvelussa näin ohjeistetaan.