Takaisin

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 15.11.2021

Pohjois-Savon alueen koronaepidemia on edelleen lieventynyt, ilmaantuvuus on nyt Manner-Suomen toiseksi alhaisin ollen 58,2 per 100 000 asukasta. Myös rokotekattavuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Erikoissairaanhoito tai tehohoito eivät ole alueellamme kuormittuneita.

Viime päivinä tapauksia on todettu eniten Ylä-Savon alueella, jossa on käynnistetty laajat epidemian selvitys- ja torjuntatoimet. Alueella esiintyy koronaa hyvin laajalti, joten siellä on otettu käyttöön laaja maskisuositus. Hengitystieinfektion oireiden yhteydessä kannattaa käyttää kotitestejä varsinkin, jos tietää altistuneensa. Myös terveydenhuollossa testataan oireisia matalalla kynnyksellä. Kaikkien tulisi hakeutua rokotettavaksi. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvilla, oli syynä sitten perussairaus tai ylipaino. Rokottautuminen on tärkein torjuntakeino, jolla vakava tautimuoto vältetään. Suuren riskin henkilöiden tulee toistaiseksi karttaa joukkotapahtumia rokotuksista riippumatta.

Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkeitä torjuntakeinoja ovat myös hyvä yskimis- ja käsihygienia. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle.

STM on päivittänyt toimintasuunnitelman Covid-19 epidemian hallinnan toteuttamiseksi

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, että tartuntatilannetta ja sen vaikutuksia seurataan ja tartuntaryppäät sammutetaan ensisijaisesti tartuntatautilain mukaisin toimivaltuuksin kohdennetusti paikallisten viranomaisten toimesta. Keskeisimmässä roolissa ovat yksilötason toimenpiteet testaamisessa, jäljityksessä ja karanteenissa sekä hoidossa.

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta

Suunnitelman mukaan vain suuren riskin toimintaa suositellaan rajoitettavaksi kohdennetusti ja tarkkaan valikoiden hallintopäätöksin paikallisessa erityistilanteessa. Taudin leviämisen merkitystä ja vaikutuksia on arvioitava erityisesti lääketieteelliseltä kannalta sen suhteen, millaisen riskin se aiheuttaa yksilöiden hengelle ja terveydelle, mutta myös heidän laajemmalle hyvinvoinnilleen ja muille palvelutarpeilleen.

Nykyiseen epidemiatilanteeseen sopeutetussa lähestymistavassa käytettävät menettelytavat vastaavat siis enemmän tavanomaista yleisvaarallisten tartuntatautien torjuntaa paikallisissa erityistilanteissa kuin nykyistä laajamittaista pandemian torjuntaa. Muutos perustuu siihen, että laajamittaisen torjunnan ennakolliset ja yhteiskunnan toimintoja laaja-alaisesti rajoittavat keinot eivät ole enää epidemiologisesti ja lääketieteellisesti perusteltuja sanottuun tarkoitukseen nähden, eivätkä ne myöskään ole oikeudellisesti oikeasuhtaisia.

Koko väestö ei ole enää samalla tavalla merkittävän hengen ja terveyden uhan alaisena, vaan riski pienenee ja kohdentuu painotetusti. Sama tarkoitus voidaan siis saavuttaa olennaisesti lievemmin ja kohdennetummin toimenpitein, todetaan ministeriön toimintasuunnitelmassa.