Takaisin

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 27.9.2021

Pohjois-Savon alueen koronaepidemiatilanne jatkuu ennallaan. Kuopio on edelleen leviämisvaiheessa ilmaantuvuusluvun ollessa 161,2. Muutoin sairaanhoitopiirin alueella tapauksia on vähän. Epidemia jatkuu edelleen voimakkaimmin nuorten aikuisten keskuudessa. Tartunnan lähde on saatu selville yli 75% tapauksista, mutta altistuneiden jäljityksessä on priorisoitu suuren riskiluokituksen henkilöt.

Pohjois-Savossa koronaepidemian huipun viivästyttäminen on onnistunut hyvin. Alueemme on leviämisvaiheessa vasta nyt, kun rokotukset ovat jo edenneet tuomaan suojan iäkkäiden ja riskiryhmiin kuuluvien vakavaa tautimuotoa vastaan.

Koordinaatioryhmä totesi, että STM:n ohjauksen mukaisesti epidemian rajaamisen toimenpiteet ovat kohdennettuja niihin tapahtumiin ja toimintoihin, joissa epidemia tällä hetkellä leviää. Tartuntaryppäät sammutetaan tartuntatautilain mukaisin toimivaltuuksin yksilötason toimenpiteillä, kuten testaamisella, eristämisellä, jäljityksellä, karanteeneilla ja ohjeistuksella.

Noudata hygieniaohjeita sekä eristys- ja karanteenimääräyksiä

Koska alueemme on leviämisvaiheessa, kaikkien on hyvä noudattaa hygieniaohjeita sekä käyttää maskia silloin, kun etäisyyksiä ei voi ylläpitää. Jos tietää altistuneensa koronalle ja saa siihen liittyviä oireita, on hyvä hakeutua testiin tai tehdä ensin kotitesti. Eristys- ja karanteenimääräyksiä tulee noudattaa ja hengitystieoireisena tulee jäädä kotiin, vaikka tartuntaa ei olisi todettukaan.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä myös vetoaa nuoriin, jotta mahdollisimman moni ottaisi rokotuksen. Tämä suojaa paitsi nuoria itseään, myös vähentää riskiä siitä, että he välittävät tartuntoja eteenpäin.

Tässä epidemiatilanteessa rokotuksen ottaminen on paras keino hillitä epidemian leviämistä ja suojautua vakavalta tautimuodolta

Kuopio järjestää walk-in rokotuksia tulevana keskiviikkona ja torstaina. Vaikka 50 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus on Kuopiossa maan keskiarvoa parempi, joukossa on yhä ilman rokotesuojaa olevia henkilöitä, jotka ovat alttiita koronan vakavalle tautimuodolle. Tällaisia ovat tyypillisesti iäkkäät, riskiryhmiin kuuluvat sekä ylipainoiset henkilöt.