Takaisin

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 29.11.2021

Pohjois-Savon alueella koronaepidemia on uudelleen kiihtynyt, ilmaantuvuuden ollessa 168,2 per 100 000 ihmistä. Viime päivinä tapauksia on todettu eniten lasten ja nuorten keskuudessa, heillä oireet ovat lieviä. Osa tapauksista on tullut ilmi oireettomien ihmisten seulonnoissa.

Pohjois-Savon rokotekattavuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi, etenkin 55 vuotta täyttäneiden osalta rokotesarjan on saanut jo yli 90%. Erikoissairaanhoito tai tehohoito eivät ole alueellamme kuormittuneita.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä pitää tärkeänä, että vakavan koronataudin riskissä olevien henkilöiden kannattaa ehdottomasti ottaa rokotus. Tällaisia henkilöitä ovat iäkkäiden lisäksi mm. he, joilla on perussairauksia tai ylipainoa.  

Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkeitä torjuntakeinoja ovat edelleen hyvä yskimis- ja käsihygienia, maskin käyttö THL:n uuden ohjeistuksen mukaisesti sekä väljät ja puhtaat tilat. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista mahdolliselle tartunnalle. Kotitestien käyttö on suositeltavaa.

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta

Ensisijaisia rajoitusten kohteita ovat vain merkittävän kokonaisriskin toiminnot, kuten sisätilojen massatapahtumat ilman osoitettua istumapaikkaa, suurkuorot ja yhteismajoitus. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittaa aluehallintovirastolle, että Pohjois-Savossa rajoitettaisiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen luokituksen mukaisia merkittävän kokonaisriskin tapahtumia. Suositus koskee sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa ei ole ennalta määriteltyjä istumapaikkoja. Tämä rajoitus ei todennäköisesti ole aivan välttämätön, mutta se voisi olla epidemiologisesti perusteltu leviämisen estämisen kannalta.

Sen sijaan muiden kuin korkean kokonaisriskin toimintojen rajoittaminen ei ole ryhmän mukaan perusteltua. Rajoituksilta voi välttyä ottamalla käyttöön koronapassi.