Takaisin

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 3.5.2021

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut edelleen, ilmaantuvuus on viimeisten kahden viikon ajalta alle 10 / 100 000 asukasta ja positiivisten näytteiden osuus tutkituista on 0,44%.

Väestön rokottaminen on kesken, joten turvatoimia on edelleen jatkettava

Kiihtymisvaiheen maskisuositusta sisätiloissa jatketaan vielä tässä vaiheessa, mutta epidemian edelleen rauhoittuessa on mahdollista siirtyä perustason suositukseen lähiviikkojen aikana. STM on parhaillaan päivittämässä toimintasuunnitelmaa ja THL kasvomaskisuosituksia.

Iäkkäiden rokotukset ovat edenneet hyvin. Sen sijaan muun väestön rokotukset ovat kesken. Niissä maissa, joissa rokotukset ovat edenneet hyvin (esim. Britannia ja Israel) on epidemiassa todettu nopea rauhoittuminen.

Koronatestiin tulee hakeutua pienissäkin oireissa, vain tällä tavalla päästään katkaisemaan tartuntaketjut ja estämään epidemian leviäminen sekä saadaan suojattua niitä, joille koronainfektio voi aiheuttaa vakavan taudin.

Yleisötilaisuuksien rajoitukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 29.4.2021 päätöksen, jonka mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella voidaan järjestää enintään 50 henkilön kokoontumisia. Alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan järjestää myös yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin alueisiin, joihin on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta ja yleisön turvallisuus voidaan kussakin lohkossa varmistaa noudattamalla Opetus- ja kulttuuriministeriön  ja THL:n turvaohjeita.