Takaisin

Asiakasraati on väylä vaikuttaa hoitokokemukseen KYSissä

Asiakasraatitoiminta laajeni KYSissä tänä vuonna sairaalatasolta erikoisaloille. Raadissa vapaaehtoiset sairaalan asiakkaat tai heidän läheisensä tuovat näkemyksiään palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan.

Huhtikuussa aloittanut Syöpäkeskuksen asiakasraati on kokoontunut tähän mennessä kolmesti. Leena Martikainen on ollut asiakasraadissa mukana alusta saakka. Tapaamisissa on käsitelty muun muassa potilaan ja hoitohenkilökunnan kohtaamiseen liittyviä asioita.

– Keskustelimme varsinkin ensimmäisen kohtaamisen merkityksestä sairastuneen elämässä. Miten yksi hetki muuttaa koko elämän ja miten siinä tilanteessa toivottaisiin toimittavan, Martikainen kertoo.

Taina Haikarainen (vas.) ja Leena Martikainen tutustuivat KYSin Syöpäkeskuksen asiakasraadissa.

Ylihoitaja Niina Kela-Korhosen mukaan asiakasraati on antanut vahvistusta psykososiaalisen tuen tärkeydestä syöpäpotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Erityisesti korostuu tuen tarpeen huomioiminen jo diagnosointivaiheessa.

– Tarvitsemme selkiyttämistä tarjottavista tukimuodoista, kokonaisvaltaisen hoidon koordinoinnin kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista sekä yhteistyön vahvistamista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä, mainitsee Kela-Korhonen esimerkkeinä.

– Asiakasraadin näkemykset huomioiden teemme syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen kehittämissuunnitelman koko KYSiin.

Parasta hoitoa potilaan ja ammattilaisen yhteistyöllä

Leena Martikaiselle asiakasraati on kanava osallistua ja vaikuttaa. Hän kannustaa myös muita sairaalan asiakkaita ja heidän läheisiään hakemaan mukaan KYSin asiakasraateihin.

– Meillä on tätä kautta mahdollisuus kertoa miten olemme sairaalan toiminnan kokeneet, mikä on toiminut ja mikä ei. Voimme vaikuttaa omilla kokemuksillamme hoitoa parantavasti.

Martikainen korostaa, että hoidon kohteena olevat potilaat tai heidän omaisensa kokevat toiminnan eri tavalla kuin henkilökunta. Parempaan lopputulokseen päästään, kun hoitoa kehitetään huomioimalla niin potilaan kuin ammattilaisten näkemykset.

Niina Kela-Korhonen puolestaan kokee ammattilaisena saaneensa asiakasraadilta uutta näkökulmaa työhönsä. – Asiakasraadin kautta pääsen aidosti asiakaslähtöiseen toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen.

Keskustelut ja tutustuminen uusiin ihmisiin ovat antaneet Leena Martikaiselle myös arvokasta vertaistukea.

– Vaikka meidän jokaisen tarina on erilainen, on niissä jotain yhteistä. Olemme saaneet upeaa hoitoa KYSissä ja toipuneet kuka mitenkin. Uskon, että voimme vaikuttaa asioihin niin, ettei yksikään syöpään sairastunut jää yksin, vaan hänelle löytyy hoitopolku ja yhteystiedot aina, ja joka tilanteessa.

KYSin ensimmäinen asiakasraati aloitti vuonna 2016. Tänä vuonna toiminta on laajentunut sairaalatasolta erikoisaloille. Asiakasraadit on perustettu Syöpäkeskukseen, Sydänkeskukseen, Akuuttiin sekä KYSin lasten ja nuorten osaamiskeskukseen. Marraskuun lopussa alkaa haku psykiatrian asiakasraatiin.

Lue lisää asiakasraatitoiminnasta

Hae mukaan psykiatrian asiakasraatiin