Takaisin

Asiakkaat tyytyväisiä KYSissä synnyttämiseen

Vauvamyönteisyysohjelma, imetystaitopajat ja imetyksen edistämisen toimintasuunnitelmat näkyvät tuloksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiakaspalautekyselyn mukaan KYSissä synnyttävät ovat tyytyväisempiä saamaansa palveluun kuin synnytyssairaaloissa keskimäärin. KYS saa lähes kaikilla osa-alueilla sairaaloiden keskiarvoa paremman tai yhtä hyvän arvosanan.

Asiakkaat antavat KYSille keskimääräistä paremmat arviot esimerkiksi sairaalan kokonaisarviossa, tiedonsaannissa ja vauvan hoidon tuessa.

THL kerää synnytyssairaaloiden asiakkailta palautetta kahden vuoden välein. Vuonna 2018 synnytyssairaalakyselyt tehtiin syyskuussa.
 

Imetykselle tukea

Varsinkin imetyksen tukeen KYSissä on kiinnitetty erityistä huomiota.
   - Synnytys- ja naistentautien osaamiskeskuksen yksiköissä on laadittu viimeisen vuoden aikana omat imetyksen edistämisen toimintasuunnitelmat, jotka pidetään ajan tasalla päivittämällä niitä säännöllisesti. Henkilökuntaa on velvoitettu tutustumaan ohjelmaan ja sitoutumaan siihen, synnytys- ja naistentautien henkilökunta kertoo.

Lisäksi imetystaitopajojen toteutuminen tukee yhtenäisen ohjauksen toteutusta. Näiden toteutuksesta vastaa osaamiskeskuksen Imetyskouluttajat ja henkilökuntaa velvoitetaan osallistumaan näihin säännöllisesti.

Imetysohjaukseen on panostettu ja ohjausta on kehitetty sekä yhtenäistetty kansainvälisen Vauvamyönteisyysohjelman - ”10 Askelta onnistuneeseen imetykseen” mukaisesti.

KYSissä vauvamyönteisyysohjelma on tiivistänyt synnytys- ja naistentautien osaamiskeskuksen yksiköiden keskinäistä yhteistyötä, joka osaltaan lisää työn sujuvuutta, ja perheiden hoidon jatkuvuus paranee. Työ KYSin vauvamyönteisyysohjelman parissa jatkuu edelleen.