Takaisin

Avoimia apurahahakuja tieteelliseen tutkimukseen

Tutkija, tutustu ajankohtaisiin apurahahakuihin sekä tarkasta apurahojen vuosikellosta tutkimusalaasi rahoittavat säätiöt.

  • MLL:n tutkimussäätiö myöntää tutkimusapurahoja ensisijaisesti lasten ja nuorten leikkikulttuuria, digitaalista kasvuympäristöä, mielenterveyttä ja vanhemmuuden tukea koskeviin väitöstutkimuksiin. Hakuaika 12.11.2018 saakka.
  • Valon Vuoksi –yhdistys tarjoaa 5.000 euron apurahan psykologiselle tai psykiatriselle tutkimukselle, joka selvittää väkivaltarikollisuutta ja väkivaltaisia persoonallisuuksia. Hakuaika 18.11.2018 saakka.
  • Diabetes Wellness Suomi myöntää apurahoja diabeteksen tutkimukseen. Hakuaika 19.11.2018 saakka.
  • Sigrid Juséliuksen Säätiö 1-3 vuotiset apurahat. Apuraha on suunnattu kahdelle eri kohderyhmälle: varttuneet tutkijat ja nuoret ryhmänjohtajat. Hakuaika 28.11.2018 saakka.
  • Magnus Ehrnroothin säätiö tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla mukaan lukien lääketieteellinen kemia. Säätiö myöntää tukea voidaan myös tieteellisten kokousten järjestämiseen. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille tieteelliseen tutkimustyöhön, jatko-opintoihin, henkilökohtaisiin apurahoihin ja tutkimustoimintaan liittyviin matkakustannuksiin. Henkilökohtainen apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Hakuaika 30.11.2018 saakka.
  • Lastentautien tutkimussäätiö myöntää lastentautien alan kaksi senioritutkijan kolmevuotista apurahaa. Apuraha on tarkoitettu tutkijalle joka selvittää lasten terveyden tai sairauksien keskeisiä kysymyksiä kansainvälisesti merkittävän projektin puitteissa. Hakijan tulee olla dosenttitasoinen. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäritutkijalle, myös muun alan edustaja voi tulla kyseeseen, mikäli hakuedellytykset muuten täyttyvät. Hakuaika 30.11.2018 saakka.
  • Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville hiljattain väitelleille tutkijoille vähintään yhden lukuvuoden ajaksi. Hakuaika 15.12.2018 – 15.1.2019.
  • Psykiatrian Tutkimussäätiön tutkimusapurahat myönnetään etupäässä nuorille väitöskirjaa tekeville psykiatrian alan tutkijoille ja ne ovat suuruudeltaan muutamia tuhansia euroja. Hakuaika 1.1-31.1.2019.

  Apurahojen vuosikellon löydät täältä.