Takaisin

Etävastaanotot käyttöön KYSissä ja Kysterissä

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri ottavat käyttöön verkossa tapahtuvan etävastaanoton osana potilaan hoitoa.

Etävastaanotto on verkossa tapahtuva vastaanotto, jossa terveydenhuollon ammattilainen ja potilas kohtaavat videoyhteyden välityksellä. Etävastaanotto soveltuu voinnin seurantaan, kontrollikäynneille ja tilanteisiin, joissa ei tarvita fyysistä tutkimista.

Toimintaterapeutti Katri Höylä ja kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen havainnollistavat etävastaanottoa. Videoyhteydellä mukana on kuntoutussuunnittelija Eeva Hillukkala.

Edellytyksenä on, että potilaan terveydentila sekä hoito mahdollistavat etävastaanottokäynnin. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi huolellisesti etäpalvelun soveltuvuuden ja tarvittaessa potilas ohjataan yksikössä tapahtuvalle vastaanottokäynnille.

–  Hoitava yksikkö ottaa potilaaseen yhteyttä etävastaanoton mahdollisesta aloittamisesta. Yhteydenotto tapahtuu kirjeellä, soittamalla tai salatulla sähköpostilla, kertoo etävastaanottotoiminnan käynnistämisestä vastaava kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen.

Ohjeet ja tekninen tuki potilaalle verkossa

Etävastaanottoa varten potilas tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, tablettitietokoneen tai älypuhelimen, jossa on toimiva internet-yhteys. Laitteessa tulee olla myös web-kamera ja kuulokkeet tai kaiutinmikrofoni.

Potilaalle suunnatut ohjeet etävastaanottoon ja tekninen chat-tuki etävastaanotolla tarvittavien laitteiden käyttöön on verkkosivulla https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/verkkoasiointi/etavastaanotto. Tekninen chat-tuki palvelee ma–pe kello 8–16.

Etävastaanotolla potilaan tietoja käsitellään yhtä luottamuksellisesti kuin vastaanottokäynnillä sairaalassa tai terveysasemalla. Potilasturvallisuus sekä tietosuojakysymykset huomioidaan kuten muussakin toiminnassa ja etävastaanotto toteutetaan tietosuojatussa ympäristössä.

Etävastaanoton hinta on potilaalle 20 prosenttia edullisempi kuin yksikössä paikan päällä tapahtuva poliklinikka- tai vastaanottokäynti.

Hoitava yksikkö sopii potilaan kanssa etävastaanoton aloittamisesta, kertoo kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen.

Ensikokemukset etävastaanotoista myönteisiä

Etävastaanottojen pilotointi KYSissä alkoi helmikuussa ja kokemukset uudenlaisesta palvelusta ovat hyviä. Huhtikuun aikana etävastaanottopalvelu laajenee kaikkiin KYSin ja Kysterin yksiköihin.

– Etävastaanottojen käyttämiseksi olemme tehneet töitä jo pitkään ja laajempaa käyttöönottoa oli alunperin suunniteltu myöhemmälle tälle keväälle. On ollut hienoa nähdä, kuinka muuttuvassa tilanteessa olemme pystyneet edistämään käyttöönottoa nopeasti, kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen toteaa.

KYSissä etävastaanottoa on käytetty alkuvuonna esimerkiksi kipupotilaiden kuntoutuksessa.

– Erityisesti kauempana asuville etävastaanotto helpottaa kuntoutukseen osallistumista, kun harjoittelun seuranta on mahdollista etäyhteydellä, ilman pitkää matkustamista sairaalalle, kertoo toimintaterapeutti Katri Höylä.

Toimintaterapeutti Katri Höylä tapaa etävastaanotolla kuntoutuspotilaita.

Etävastaanotto on otettu myönteisesti vastaan kuntoutuksen pilottiin osallistuneiden ammattilaisten ja potilaiden keskuudessa.

– Kannustan niin potilaita kuin terveydenhuollon ammattilaisiakin ottamaan käyttöönsä etävastaanottopalvelun. Sen opettelu ei vie paljon aikaa ja tarvittavat sovellukset on helppo ladata, kuvaa kuntoutussuunnittelija Eeva Hillukkala.

Kysterissä perusterveydenhuollon etävastaanottoa oli suunniteltu pienelle potilasryhmälle, mutta koronaepidemian vuoksi palvelua aletaan tarjota laajemmin.

– Tarjoamme kiireettömiä hoitaja- ja lääkärivastaanottoaikoja COVID-19-taudin riskiryhmiin kuuluville henkilöille turvallisesti etäyhteydellä kotiin, selvittää Kysterin toimitusjohtaja Ritva Vitri.


Siirry uutisarkistoon