Takaisin

Hallituksen päätöksiä 27.4.2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) hallitus sai tiedoksi ja kävi keskustelun yliopistosairaanhoitopiirien johdon yhteisestä kannanotosta valtioneuvostolle koronakriisin aiheuttaman valmiustilaan liittyvistä kustannuksista.

Koronakriisin aiheuttamat kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin valtioneuvoston määrittelemät pelkät tehohoidon kustannukset. PSSHP:n osalta arvio taloudellisista tappioista on noin 45 M€. Tämä arvioluku muodostuu vuoden 2020 ennustetusta alijäämästä sekä koronakriisin takia saavuttamatta jäävä talousarvion suunniteltu ylijäämä. Koko Suomen yliopistosairaanhoitopiirien yhteenlaskettu taloudellinen tappio on arviolta noin 395 M€.

Talouskatsaus

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila vaikuttaa merkittävästi myös yt-neuvottelujen tuloksena syntyneisiin sopeuttamistoimiin. Tammi-maaliskuun osalta henkilöstömenot olivat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna laskeneet 3%, mutta vastaavasti koronaviruksen aiheuttamat kustannukset, henkilöstöresurssiin ja koulutukseen kohdistuvat lisävaatimukset, potilasturvallisuus sekä toteutumatta jääneet tulot estävät sopeuttamisohjelmaa toteutumasta.

Henkilöstövähennyksiä ei voida pandemiavarautumisen aiheuttaman tarpeen vuoksi loppuvuonna toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Hallitus totesi, että koronavirusepidemian poikkeustilan vuoksi sopeuttamistoimet ja niistä aiheutuvat seuraukset tulee arvioida uudelleen. Päivitetty arvio käsitellään hallituksen kokouksessa toukokuussa.

Hallitus päätti valtuuston päätöksen toimeenpanona ottaa pitkäaikaisen lainaa vuosille 2020-2022 yhteensä enintään 140.000.000 €. Vuotuinen lainamäärä vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa.

Vuoden 2020 investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 58 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydän 2025 -projekti) kustannuksia 25,4 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 34,6 M€. Laiteinvestoinnit ovat 12 M€ ja sovellusinvestoinnit 11,4 M€. Puijon sairaalan saneeraus jatkuu vuonna 2021.

Peruskorjausten rahoitus tapahtuu pääasiassa lainarahoituksella. Tilinpäätöksessä 31.12.2019 sairaanhoitopiirillä oli velkaa 291 m€ ja koko konsernissa 344,3 m€.

Hallitus päättää vapauttaa 1.6.2020 alkaen kaikki sotiemme (vv. 1939-1945) veteraanit PSSHP:n avohoitomaksujen suorittamisesta. Avohoitomaksuihin kuuluvat poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut. Tähän asti vapautettuja ovat olleet Pohjois-Savon veteraanit.

Keiteleen kunnan oikaisuvaatimus hyväksyttiin

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että Keiteleen kunnan oikaisuvaatimus hyväksytään kokonaisuudessaan. Lisäksi hallitus päätti kumota tilaajatoimikunnan päätöksen Keiteleen kunnan vuodeosaston paikkojen vähentämisestä 15 paikkaan sekä kumota tilaajatoimikunnan päätöksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtämisestä Pielavedelle. Asia palautetaan PSSHP:n perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikuntaan nykyiselle valtuustokaudelle tehtävän järjestelmäsuunnitelmaehdotuksen laatimista varten.


Siirry uutisarkistoon