Takaisin

Hallituksen päätöksiä 4.10.2018

Tammi-elokuun osavuotiskatsaus 2018

Tänä vuonna KYSin tammi- elokuun toiminnassa on merkille pantavaa se, että erityisvastuualueelle suuntautuva palveluiden myynti ei ole toteutunut ennakoidun mukaisesti.  Ulkokuntamyynti oli elokuun lopussa 9,6 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Ulkokuntamyynnin heikkenemiseen vaikuttivat KYSin erityisvastuualueella ilmenneet tulkintaerimielisyydet valtion asetuksen mukaisesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja tehtävien keskittämisestä eri sairaaloiden välillä.  Toisaalta taas alkuvuoden aikana KYSin palveluita ostettiin enemmän KYSin oman erityisvastuualueen ulkopuolelle muualle Suomeen.

Kokonaisuudessaan tammi-elokuun taloudellinen tulos oli 2,2 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 13,5 M€. Koko vuoden tulokseksi ennakoidaan kuitenkin muodostuvan talousarviossa suunniteltu 2,0 M€, varsinkin kun loppuvuonna viedään läpi erityisiä tuottavuustoimenpiteitä tuloksen varmistamiseksi.

Vuoden 2018 tulosta avittavat myös satunnaisina erinä Servica liikelaitoskuntayhtymän purkuvoitto 8,6 M€ ja Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeiden myynnistä saatava voitto 0,8 M€.

KYSin toimintavalmius osoittautui hyväksi

Jäsenkuntamyynti on ollut tammi - elokuussa hieman edellistä vuotta suurempaa, mikä johtuu muun muassa päivystyksen laadun parantamisesta. Loppuvuoden aikana kuntalaskutus pyritään pitämään budjetoidussa määrässään.

Kiireettömään hoitoon pääsy vaikeutui huolimatta leikkausten ja avohoitokäyntien lisääntymisestä.  Erityisesti tämä näkyi ortopedian ja osin käsikirurgian palveluissa. Kiireellisestä hoidosta pystyttiin huolehtimaan.

Aluehallintovirasto tarkasti päivystysalueen toiminnat, joissa ei todettu moitittavaa.  Päivystyksen toiminnan tehostamiseksi Kuopion iltavastaanotto ja KYSin päivystys yhdistyivät yhteispäivystykseksi syyskuun alussa.

  • Elokuun lopussa tapahtuneen suuronnettomuustilanteen hoito osoitti KYSin hyvän välittömän valmiuden ja erityisesti henkilöstön osaamisen, joustavuuden ja sitoutuneisuuden valtavan merkityksen sairaalan toimintakyvylle. Henkilöstömme ansaitsee tästä suuren kiitoksen, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen osavuosikatsauksessa.

 

FinnHealth-osakeyhtiön perustaminen

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti esittää valtuustolle, että  FinnHealth –terveysmatkailupalvelu yhtiöitetään osakeyhtiöksi. Valtuusto käsittelee yhtiöittämistä 29.lokakuuta pidettävässä kokouksessaan.

Perustettava FinnHealth Oy on KYSin kaupallisen toiminnan yhtiöitetty markkinointi- ja palveluyksikkö, jonka tehtävänä on maksimoida markkinaehtoisten asiakkaiden hankinta. Perustettava FinnHealth Oy on 100 % julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu PSSHP konserniin.

FinnHealth Oy:n tarkoitus on toimia yhtenä Suomen johtavana terveysmatkailupalveluita tuottavana yhtiönä ulkomaalaisille potilaille.  Lisäksi yhtiö mahdollistaa sen, että myös itse maksavat potilaat eli ns. kuntalaskutuksen ulkopuolelta tulevat potilaat voivat hakeutua KYSiin hoitoon.

Terveysmatkailupalvelun taustaa

KYS on kehittänyt Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hanketyön kautta FinnHealth-terveysmatkailupalvelun, joka on tarjonnut monipuolisesti terveyspalveluja ulkomaalaisille asiakkaille.

FinnHealth-palvelun maksavia asiakkaita ovat olleet yksityishenkilöt, hoidettujen henkilöiden kotimaat ja vakuutusyhtiöt. Palvelua ja asiakashankinnan prosessia on testattu noin 400 henkilöllä. FinnHealthille on kehitetty oma palvelulinja KYS normaalitoiminnan rinnalle.

Palvelu on vakiinnuttanut paikkansa osana KYSin toimintaa. FinnHealth-kehittäminen on osa KYSin kansainvälistymistä ja se profiloi KYSiä kansainvälisesti. FinnHealth Oy:n asiakkaat tuovat taloudellisen lisän normaalin kuntarahoituksen päälle.

Jotta FinnHealth-toimintaa voidaan jatkossa harjoittaa ja toimintaa laajentaa, tulee se kuntalain mukaan yhtiöittää.
 

Johtajaylilääkärin virka hakuun

Hallitus päätti panna johtajaylilääkärin viran julkiseen hakuun. Virka on tarkoitus täyttää vakituisesti 1.1.2019 alkaen.

Muutos- ja tutkimusjohtaja Esko Vanninen hoitaa virkaa määräaikaisena 31.12.2018 asti. Viran edellinen haltija Jorma Penttinen jäi eläkkeelle 31.8.2018.