Takaisin

Hallitus esittää johtajaylilääkäriksi Antti Hedmania

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että se valitsisi osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Antti Hedmanin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriksi 1.1.2019 alkaen. Valtuusto päättää nimityksestä 10.12.2018 pitämässään kokouksessa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä viisi KYSissä työskentelevää lääkäriä: 

  • KYS Sydänkeskuksen osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Antti Hedman, kardiologian dosentti
  • KYS Uudistuu -hankejohtaja Harri Hyppölä, terveydenhuollon dosentti
  • KYS Neurokeskuksen osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Pekka Jäkälä, neurologian professori
  • Palvelulinjajohtaja, ylilääkäri Irma Koivula, infektiosairauksien dosentti
  • Vs. johtajaylilääkäri, muutosjohtaja Esko Vanninen, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen dosentti

Kaikki hakijat haastateltiin haastatteluryhmässä, jonka jäseniksi hallitus nimesi hallituksen puheenjohtajan Markku Rossin ja hallituksen jäsenet Riitta Savolaisen ja Jukka Pelkosen sekä sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusen. Myös Personnel Group-rekrytointiyrityksen asiantuntija Terhi Tuukkanen oli mukana haastatteluissa.

Haastatteluryhmä valitsi parhaiten hakuprofiilia vastaaviksi arvioidut Antti Hedmanin, Pekka Jäkälän ja Esko Vannisen Personnel Groupin soveltuvuustesteihin.  

Hallitus myös haastatteli tänään 19.11. pitämässään kokouksessa Antti Hedmanin, Pekka Jäkälän ja Esko Vannisen ja päätyi esittämään valtuustolle, että se valitsisi KYS Sydänkeskuksen osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Antti Hedmanin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriksi.

Hedmanin meriitit

Antti Hedman on valmistunut kardiologian erikoislääkäriksi 2002 ja sen jälkeen toiminut KYSissa kardiologina, osastonylilääkärinä, ylilääkärinä ja tämän vuoden alusta KYS Sydänkeskuksen osaamiskeskusjohtajana.

Hänellä on kardiologian dosentin pätevyys (v. 2009). Hän on tehnyt kolme ulkomaan tutkija- ja tutustumisvierailua Japaniin, Iso-Britanniaan ja Saksaan pisimmillään 1,5 vuotta.

Hedman toimii Suomen Kardiologisen seuran (SKS) hallituksessa ja ollut myös sen puheenjohtajjana.

Hänellä on johtamiskoulutusta sekä kotimaan että ulkomaiden yliopistoista. Ensi kuussa hän saa valmiiksi tutkinnon London School of Economics and Political Sciences (LSE) -yliopistosta Executive MSc in Health Economics, Outcomes and Management of Cardiovascular Diseases –koulutusohjelmasta.

Kyseessä on LSE:n ja European Society of Cardiologyn yhteistyössä aloittama kaksivuotinen koulutusohjelma, joka antaa kansainvälistä näkemystä terveydenhuollon järjestelmiin ja terveydenhuollon johtamiseen.

Johtajaylilääkärin tehtävät

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri vastaa sairaanhoidosta, toimii kuntayhtymän johtavana ylilääkärinä ja sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä.

Hän ohjaa palvelualueiden toimintaa ja vastaa yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta sekä lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta.

Hän myös ohjaa ja yhteen sovittaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä sekä vastaa potilasturvallisuuden järjestämisestä kuntayhtymässä ja toimii potilasrekisterin vastuuhenkilönä.

Johtajaylilääkäri vastaa osaltaan terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja suorittaa muut esimiehen määräämät tehtävät.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa johtajaylilääkärin tehtävänkuvaus voi muuttua.