Takaisin

Halukkuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin - väitös 12.10.

Väitös hoitotieteen alalta

Terveystieteiden maisteri Emmi Reijulan väitöskirja Indicators of therapeutic misconception and willingness to participate in clinical drug trials: A survey among patients with epilepsy and Parkinson’s disease (Terapeuttisen väärinymmärryksen indikaattorit ja halukkuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin: Kysely epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastaville potilaille) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Mika Scheinin Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 12.10.2018 klo 12, Medistudia MS301, Kuopion kampus

Väitöstiedote on osoitteessa http://www.uef.fi/fi/ajassa/vaitostiedotteet noin viikkoa ennen väitöstilaisuutta.