Takaisin

Hoitohenkilöstöä voi palkita muullakin kuin rahalla

Terveydenhuollossa hoitohenkilöstön palkitsemiseen voi käyttää muutakin kuin rahaa. Myös aineettomia palkitsemistapoja arvostetaan, osoittaa terveystieteiden maisteri Jaana Seitovirran väitöstutkimus. Maakunta- ja sote-uudistus, väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuuden haasteet koskettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulevina vuosina.

– Palkitsemistietämystä tulisi erityisesti nyt hyödyntää henkilöstön sitoutumisen, työtyytyväisyyden sekä alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi terveydenhuollon eri sektoreilla, Seitovirta toteaa.

Hoitajat arvostavat myös aineettomia palkitsemistapoja

– Terveydenhuollossa hoitohenkilöstön palkitseminen voi olla muutakin kuin rahaa, kiteyttää Seitovirta. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajia palkitsivat rahallisten palkkioiden lisäksi useat aineettomat palkitsemistavat, kuten arvostus ja palaute työyhteisöltä, työajan järjestelyt, työn sisältö sekä mahdollisuus kehittyä, vaikuttaa ja osallistua.

Kokonaispalkitsemista yksittäisten palkkioiden sijaan

Jaana Seitovirran mukaan sairaanhoitajien palkitseminen tulee nähdä kokonaispalkitsemisena yksittäisten palkkioiden sijaan. Selkeä ja ymmärrettävä kokonaispalkitseminen näyttäisi olevan tarpeen, sillä hoitotyössä palkitsemisen koetaan olevan usein riittämätöntä.

Terveystieteiden maisteri Jaana Seitovirran väitöskirja Sairaanhoitajien palkitseminen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Meretoja Turun yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 14.12.2018, klo 12, Jenny ja Antti Wihuri rahasto -sali C350, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Helsinki