Takaisin

Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulkua on vaikea ennakoida - väitös 29.5.

Väitös keuhkosairauksien alalta

LL Miia Kärkkäisen väitöstutkimus lisäsi tietoutta idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulusta ja vahvisti riskinarviomallien käytettävyyttä ennusteen arvioinnissa. Nekään eivät ennusta luotettavasti kaikkien potilaiden taudinkulkua, joten potilaiden säännöllinen ja tarkka seuranta on tärkeää.

Väitöstutkimuksen aineisto koostui Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) vuosina 2002–2012 hoidetuista keuhkofibroosipotilaista, joiden tiedot kerättiin takautuvasti ja uudelleen arvioitiin vuonna 2011 julkaistujen kansainvälisten IPF:n diagnoosikriteerien mukaan. 132 potilasta täytti IPF:n diagnostiset kriteerit.

Tulosten perusteella riskinarviomallit olivat keuhkojen toimintakokeita toimivampia ennusteen arvioinnissa, joskaan nekään eivät kaikkien potilaiden kohdalla toimineet aukottomasti. Tupakoitsijat sairastuivat ja kuolivat nuorempina kuin tupakoimattomat ja tupakoinnin lopettaneet. Keuhkoahtaumatauti, sydän- ja verisuonisairaudet sekä insuliinin käyttö olivat yhteydessä huonompaan ennusteeseen. Potilaiden yleisin kuolinsyy oli IPF, mutta miehillä muut sairaudet olivat naisia useammin peruskuolinsyinä. 2000-luvulla sekä IPF-kuolleisuus KYS:n alueella että kuolleisuus keuhkofibroosiin koko Suomessa ovat nousseet.

Kärkkäisen väitöskirja Assessment of Disease Progression in Idiopathic Pulmonary Fibrosis – Predictors of Mortality, Course of Disease, Comorbidities and Causes of Death tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Paula Rytilä Orion Pharmalta ja kustoksena professori Riitta Kaarteenaho Oulun yliopistosta.

Aika ja paikka: 29.5.2019 klo 12, KYS Auditorio 2, Opetusrakennus (rak 1, AG-ovi, 2. krs)

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen.