Takaisin

ISLAB ja HUSLAB tiivistävät yhteistyötään

ISLABin ja HUSLABin yhteistoimintasopimus turvaa laadukkaiden laboratoriopalveluiden saatavuutta.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) ja HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ovat solmineet 17.6.2019 yhteistoimintasopimuksen laboratoriopalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on parantaa laadukkaiden laboratoriopalveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaalla tavalla, varmistaa laboratoriodiagnostiikkaan vaadittava erityisosaaminen ja sen kehittyminen sekä edistää uusien laboratoriotutkimusmenetelmien käyttöönottoa potilashoitoa edistävästi. Sopijapuolten tarkoituksena on edelleen turvata laboratoriopalveluiden jatkuvuus poikkeusoloissa.

ISLABin ja HUSLABin yhteistyön syventämisellä varmistetaan, että julkisin varoin rahoitetut laboratorioresurssit toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Menojen kasvua hillitään vahvalla yhteistyöllä ja ohjauksella.

Ratkaisuja tulevaisuuteen

Valtakunnallisen väestönmuutoksen seurauksena kuntien verotulot vähenevät, kun työikäinen väestö vähenee. Samanaikaisesti palveluverkon ylläpito reuna-alueilla on kalliimpaa, kun palvelupisteitä kohti on yhä vähemmän asiakkaita. Lisäksi muuttunut väestön ikärakenne kohdistaa paineita muuhun sairaanhoitoon, mikä osaltaan korostaa diagnostiikan roolia ja nopean ja tarkan diagnostiikan tarvetta.

ISLABin ja HUSLABin yhteistoiminnan kautta vastataan toimintaympäristön ja toimijakentän muutoksiin vakauttamalla omaa toimintaa. Samalla luodaan riittävä kyvykkyys vastata uuden sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Osana yhteistoimintaa suunnitellaan myös yhteistä riskienhallintaa laboratoriotoimintojen osalta.

ISLABin ja HUSLABin käynnistivät yhteistoimintaselvityksen helmikuussa 2019. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, millä laboratoriotoiminnan alueilla yhteistoiminta toisi eniten hyötyjä ja millä tavalla yhteistoiminta voitaisiin käynnistää. Selvitysten tulosten perusteella yhteistoiminnalle on erinomaiset mahdollisuudet. Yhteistoimintasopimus mahdollistaa laajan yhteisen työskentelyn ja tarjoaa mahdollisuuden syventää sitä erillisen sopimisen kautta.

ISLABille yhteistyö HUSLABin kanssa mahdollistaa väestömäärältään kasvavan Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriopalvelujen täysimääräisen hyödyntämisen. Yhteistoiminnan kautta ISLAB pystyy turvaamaan palvelujen tuottamisen ja vaativien erikoisalojen kehittämisen sekä asiantuntijatyövoiman saatavuuden. ISLABilla on yhteisen toiminnan myötä käytössä suurimman yliopistosairaalan huippukoulutus ja tutkimus. ISLABin toimintatuotot olivat vuonna 2018 noin 60,5 miljoonaa euroa, ja laboratoriotutkimusten määrä noin 8,1 miljoonaa.

ISLABin jäseniä ja omistajia ovat Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Keskussairaaloiden lisäksi myös kaikki omistajien jäsenkunnat ovat siirtäneet laboratoriotoimintansa ISLABin toiminnaksi.