Takaisin

Itä-Suomen yliopisto rahoittaa strategisella rahoituksella kaksi Proof of Concept (PoC) -hanketta

Itä-Suomen yliopisto haki kevään aikana sisäisellä haulla Proof of Concept-hankkeita (PoC) tutkimuspohjaisten ideoiden kaupallistamisen kiihdyttämiseen.

Rahoituksilla yliopisto kannustaa tunnistamaan ja luomaan selkeästi määriteltyjä ja selvitysten avulla testattuja liiketoimintamahdollisuuksia, joita voidaan myöhemmin hyödyntää startup -yrityksen perustamiseen, lisensiointiin olemassa olevaan yritykseen tai Business Finland Research to Business-rahoituksen hakemiseen.

Seuraavat Proof of Concept -ideat saivat rahoituksen:

Kristiina Huttunen: Uusien Alzheimer-lääkkeiden suunnittelu ja synteesi, Farmasian laitos
Alzheimerin tauti on yleisin dementoiva sairaus, joka johtaa muistin ja ajatuskyvyn menetykseen.  Professori Tarja Malmin tutkimusryhmä on löytänyt uuden patentoitavan aivorappeumasairauksien lääkekehityskohteen, ja kohteesta saadut tulokset näyttävät lupaavilta. Tässä projektissa on tarkoitus kehittää uusia yhdisteitä tätä lääkekehityskohdetta vastaan. Näitä yhdisteitä on tarkoitus suunnitella molekyylimallinnuksen avulla professori Antti Poson tutkimusryhmässä ja syntetisoida lupaavimmat molekyylit hakijan, dosentti Kristiina Huttusen tutkimusryhmässä. Uudet molekyylit testataan olemassa olevien biologisten mallien avulla Malmin tutkimusryhmässä.

Kai Kaarniranta: Uudet energiametaboliaan kohdentuvat lääkeaihiot silmänpohjan ikärappeuman ehkäisyssä ja hoidossa, Lääketieteen laitos (Kliinisen lääketieteen yksikkö)
Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin syy näkövammaisuuteen länsimaissa. Ikärappeuma on kertymäsairaus, jossa verkkokalvon taakse kehittyy haitallisia proteiinikertymiä. Kaarnirannan tutkimusryhmä osoitti hiljattain, että ikärappeumassa silmänpohjan tärkeä puhdistusmekanismi, autofagia, heikkenee. Sen vuoksi silmänpohjan solut eivät pysty poistamaan ikääntyneitä, väärin muodostuneita tai muuten viallisia proteiineja. Tutkimusta voi pitää läpimurtona, sillä tulokset muuttavat käsitystä silmänpohjan ikärappeuman synnystä ja avaavat mahdollisuuksia uusien hoitojen kehittämiseksi. Tässä tutkimuksessa etsitään uutta energiametaboliaan kohdistuvaa lääkehoitoa ikärappeumaan. Hanke toteutetaan Itä- Suomen yliopiston silmätautien tutkimusyksikössä professori Kai Kaarnirannan johdolla.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Kristiina Huttunen, p. 040 355 3684, kristiina.huttunen (a) uef.fi

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kristiina.huttunen/

Professori Kai Kaarniranta, p. 044 059 3290, kai.kaarniranta (a) uef.fi

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kai.kaarniranta/

Itä-Suomen yliopiston tiedote