Takaisin

Juhani Kouri KYS uudistuu -hankkeen hankejohtajaksi

KYS uudistuu -hankkeen johtajaksi on nimetty Juhani Kouri. Kouri hoitaa tehtävää 25. maaliskuuta alkaen heinäkuun 2020 loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtävää jatkaa myöhemmin nimitettävä hankejohtaja.

Juhani KouriKourilla on vahva kokemus sairaalarakennushankkeiden toiminnallisen suunnittelun johtamisesta. Hän johti projektipäällikkönä Kaarisairaalan toiminnallista suunnittelua sekä vuodeosastojen peruskorjauksen hankesuunnittelua vuodesta 2010 vuoteen 2017.

Kaarisairaalan ja peruskorjaushankkeen hankesuunnittelun lisäksi Kourin ansioihin voidaan lukea Sydänkeskuksen syntyprosessi; Kouri toimi mallisairaala-hankkeen lääketieteellisenä johtajana vuosina 2004–2006.

Juhani Kouri on lääketieteen lisensiaatti ja kirurgian erikoislääkäri.

Kouria pyydettiin palaamaan eläkkeeltä hankejohtajan tehtävään, kun edellinen hankejohtaja Harri Hyppölä siirtyi toiseen organisaatioon.

- Pyyntö tuli yllättäen, mutta tehtävään palaaminen sopii hyvin tämän hetkiseen elämäntilanteeseeni. Tuttuun työyhteisöön on mukava palata, Juhani Kouri toteaa.

KYS uudistuu -hankkeen hankejohtajan keskeisimpinä tehtävinä on KYS Uusi Sydän 2025 -projektin toiminnallisen suunnittelun johtaminen sairaalan toimitilojen uudistamisessa, toimia yhteyshenkilönä kliinisen toiminnan ja kiinteistösuunnittelun välillä ja koordinoida hankkeen eri työryhmien yhteistyötä.