Takaisin

Kaatumisten ehkäisyverkosto palkittiin

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry on myöntänyt ansiomerkit ja diplomit Alueelliselle kaatumisten ehkäisyverkostolle (AKE) ja kahdelle KYSin Sydänkeskuksen sairaanhoitajalle.

AKE on moniammatillinen avoin työryhmä, jonka toiminta perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisyssä.
- Kuusi vuotta on pyöritetty toimintaa, ja osa toimijoista on ollut mukana alusta asti. Kaikki näkevät asian tärkeyden ja ovat sitoutuneita, AKE:n puheenjohtaja, KYSin kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen sanoo.

Hän mainitsee, että Terveyskylä.fi-palvelun Kuntoutumistaloon on tulossa osio kaatumisten ehkäisylle.

Lue lisää AKE-verkostosta
 

Nenäkanyylihoito paras kehittämistyö

KYSin Sydänkeskuksen sairaanhoitajat Kati Romppainen ja Mari Viljakainen palkittiin näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistyöstä Suurivirtauksinen nenäkanyylihoito. Kehittämistyöhön sisältyi taskuopas henkilökunnalle sekä opetusvideo, jossa laitteen koonti ja huolto kerrotaan. Nämä ovat aktiivisessa käytössä sekä sydänvalvonnassa että Sydänkeskuksessa muilla osastoilla.

Lisäksi he ovat käyneet pitämässä osastotunteja neurokeskuksessa ja järjestäneet laite-edustajan kanssa koulutuksen KYSin henkilökunnalle.