Takaisin

Kati Mönttinen ja Satu Määttä-Halonen valmistuivat kansallisesta tutkimushoitajakoulutuksesta

Suomen ensimmäinen kansallinen tutkimushoitajakoulutus on onnistuneesti ohi. KYSissä tutkimushoitajina työskentelevät Kati Mönttinen ja Satu Määttä-Halonen juhlivat valmistumistaan 31.5.2021. Tutkimushoitajakoulutus on Suomen kaikkien viiden yliopistosairaalan ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten yhdessä suunnittelema ja toteuttama.

Silmätautien poliklinikalla tutkimushoitajana työskentelevä Kati Mönttinen (kuvassa vas.) päätti osallistua koulutukseen, kun mahdollisuus tarjoutui. Taustalla hänellä oli tutkimushoitajan pätevöitymiskoulutus vuodelta 2008 ja kuuden vuoden kokemus tutkimushoitajan tehtävistä.

– Halusin päivittää tietojani ja samalla kehittää itseäni ammatillisesti. Kannustan kaikkia, jotka aikovat tutkimushoitajaksi tai joilta puuttuu tutkimushoitajan pätevöitymiskoulutus, hakemaan tähän koulutukseen, vinkkaa Kati.

Satu Määttä-Halonen (kuvassa oik.) on toiminut tutkimushoitajana hematologian poliklinikalla ja osastolla pari vuotta. Hänelle tutkimushoitajakoulutus oli hyvä ja sopiva koulutus juuri tässä työuran vaiheessa.

– Itseäni houkuttelisivat myös tutkimushoitajan AMK-opinnot. Nyt suoritettu koulutus tuntui kuitenkin sopivammalta aloitukselta ja se olikin erinomaisesti tehty kokonaisuus, kertoo Satu.

Valtakunnallinen ja täysin verkossa toteutettava koulutus

Tutkimushoitajakoulutus on hoitotyön ammattilaisille suunnattu lukukauden kestävä kokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on syventää tietoutta kliinisestä tutkimuksesta, lääketutkimuksesta ja tutkimuksellisesta hoitotyöstä. Koko Suomen laajuisesta toteutuksesta vastaa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala. Koulutusohjelman laajuus on neljä opintopistettä (1 op on noin 27 tuntia työskentelyä) ja tänä vuonna se toteutettiin verkko-opintoina helmi-toukokuun aikana.

Joustava verkkototeutus houkutti ja koulutukseen oli yli 200 hakijaa. Koulutuksessa hyödynnettiin Moodle-oppimisympäristöä ja se koostui neljästä moduulista. Uusi moduuli avautui aina kuun alussa ja sen suorittamiseen oli kuukausi aikaa.

– Olimme verkkototeutuksen pilottiryhmä. Moduuleista koostuva koulutus oli selkeä ja moduulit juuri sopivan haastavia. Koulutukseen sai käyttää osittain myös työaikaa, mutta monesti tuli kotonakin hommia tehtyä. Koulutus ei kuormittanut liikaa. Koulutusta voisi jatkossa kehittää vieläkin paremmaksi niin, että osallistujille jäisi enemmän aikaa keskustella tutkimushoitajan työhön liittyvistä asioista, summaa Satu.

Kaksi sairaanhoitajaa ulkona kukkaistutuksen äärellä.

Tutkimushoitajakoulutuksen parasta antia

Tavoitteena oli, että jokainen osaa toimia kliinisissä tutkimuksissa koulutuksen jälkeen. Opetus olikin erittäin käytännönläheistä ja välillä mentiin ruohonjuuritasolle saakka. Hyvät opettajat ja mielenkiintoiset luennot saivat kiitosta molemmilta. Opiskelu auttoi niin vanhan kertaamisessa kuin uusien asioiden oppimisessa.

Konkreettista hyötyä ja uusia työkaluja koulutus toi etenkin omaan työhön ja omaan tutkimustiimiin. Nyt tutkijan näkökulmaa ja töitä ymmärtää paljon paremmin. Myös virallinen pätevyys tutkimushoitajan työhön oli iso asia. Koulutuksen aikana Kati ja Satu tekivät Good Clinical Practice (GCP) –verkkotestin. GCP eli hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteet ohjaavat kliinisten lääketutkimuksien tekemistä ja turvaavat myös tutkittavien hyvinvointia, turvallisuutta sekä oikeuksia.

Katin mielestä oli erityisen mukavaa verkostoitua eri puolilta Suomea olevien ryhmäläisten kanssa. Koulutuksessa tehtiin myös projektityö pienryhmissä. 

– Koulutuksen ansiosta tapahtui verkostoitumista myös KYSin sisällä tutkimushoitajien kesken. Oli kiva huomata, etten ole KYSissä yksin, kertoo Satu.

KYSissä työskentelee tällä hetkellä noin 30 tutkimushoitajaa. KYS kouluttaa tutkimushoitajiaan kaikille yhtenäisellä kahden opintopisteen Moodle-verkkokurssilla. Satu osallistui keväällä myös KYSin omaan kurssiin, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Hieman kiirettä piti, mutta sisällöt tukivat hyvin toisiaan.

Tutkimushoitajalla tärkeä rooli tutkimuksissa

Tutkimushoitajan työnkuva on laaja. Käytännössä se kattaa melkein kaiken tutkimukseen liittyvän.  Tutkimushoitajan vastuulla ovat mm.

  • aktiivinen yhteydenpito potilaisiin,
  • tutkimuspotilaiden käynneistä ja tutkimusnäytteiden logistiikasta huolehtiminen,
  • tiivis yhteistyö tutkijan ja muiden tahojen kanssa sekä
  • tutkimuksen yleinen koordinointi.

Tutkimushoitajan täytyy olla perehtynyt tutkimusprotokollaan ja myös tutkimuksen aloittamiseen liittyviin lupaprosesseihin.

Ennen uuden tutkimuksen aloitusta tutkimushoitaja tekee valtavan määrän pohjatyötä. Paljon on hoidettava asioita, ennen kuin potilaat voivat tutkimukseen tulla, toteaa Kati.

On tyypillistä, että tutkimushoitaja on mukana useammassa tutkimuksessa yhtä aikaa. KYSissä tutkimukset ovat pääasiassa kliinisiä lääketutkimuksia.

Kuva: Riikka Myöhänen, teksti: Suvi Huttunen
KYS viestintä