Takaisin

Kerro näkemyksesi yhdenvertaisuuden toteutumisesta KYSissä

Tervetuloa vastaamaan asiakaskyselyyn, jonka avulla selvitämme yhdenvertaisuuden toteutumista Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS).

Laadimme KYSissä talven aikana toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman, jota yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 § edellyttää. Tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen sekä palveluiden käyttäjien osallisuuden lisääminen. Suunnitelman avulla tunnistamme erilaisten asiakkaiden tarpeet ja varmistamme, että kaikki pystyvät yhdenvertaisesti käyttämään erikoissairaanhoidon palveluita.

Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman avulla varmistamme, että kaikkia sairaalan asiakkaita kohdellaan samanarvoisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista KYSissä. Vastaa kyselyyn sähköisesti 23.1.2022 mennessä.