Takaisin

Kiinteistö-KYS Niiralan Kulman siipien alle

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ovat päättäneet luopua Kiinteistö-KYS Oy:n omistuksesta ja myydä sen Kuopion alueen suurimmalle vuokrataloyhtiölle Niiralan Kulmalle.

Tällä hetkellä Niiralan Kulmalla on noin 6000 asuntoa ja noin 10 000 asukasta Kuopiossa ja sen lähialueiden keskustaajamissa. Suunnitellulla kaupalla Nikun asuntomäärä kasvaa 1250 asunnolla ja noin 2100 asukkaalla. Nyt suunnitellulla kiinteistökaupalla Niiralan Kulman kiinteistö- ja asuntokanta täydentyy myös uusille alueille. Vapaarahoitteisten asuntojen määrä yhtiössä kasvaa ja monipuolistaa osaltaan Niiralan Kulman tarjontaa.

 

Edelleen kohtuuhintaisia asuntoja Kuopiosta

Asukastyytyväisyystutkimusten mukaan Niiralan Kulma on turvallinen ja vastuullinen vuokranantaja. Oma henkilökunta huolehtii monipuolisten palveluiden tuottamisesta ja laajan kiinteistökannan ylläpidosta. Kiinteistö-KYS:n henkilöstö siirtyy Niiralan Kulmaan vanhoina työntekijöinä.

Osakekauppa ei aiheuta vuokrankorotustarvetta, vaan on paremminkin omiaan hillitsemään korotuspaineita, koska hallinnolliset kustannukset jakautuvat suuremmalle asuntokannalle. Vuokranmääritys säilyy omakustannusperusteisena Ara-lainsäädännön mukaisesti ja asukkaiden vuokrasopimukset siirtyvät entisin ehdoin ja vuokrin.

Mediatiedote