Takaisin

Kohonnut ferritiinitaso voi vaikuttaa metabolisen oireyhtymän etenemiseen ja komplikaatioihin - väitös 8.11.

Väitös lääketieteen alalta

Korkeammat hemoglobiini-, erytropoetiini- ja ferritiinitasot ovat yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. Erytropoetiinitaso on yhteydessä metabolisen oireyhtymän osatekijöistä erityisesti keskivartalolihavuuteen. Seurannassa kohonnut ferritiinitaso ennusti myös metabolisen oireyhtymän kehittymistä ja oli yhteydessä erityisesti kohonneeseen verensokeriin, triglyseridikolesteroliin ja keskivartalolihavuuteen. Lisäksi korkeampi hemoglobiinitaso oli yhteydessä sydän- ja verisuonisairausriskin kannalta huonoon kolesterolipartikkeliprofiiliin, todettiin Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava lääketieteen lisensiaatti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Päivi Hämäläisen väitöstutkimuksessa.

Metabolinen oireyhtymä on riskitekijöiden kasauma, jonka osatekijöitä ovat keskivartalolihavuus, kohonnut verenpaine, kohonnut verensokeri ja veren rasva-arvojen muutokset eli kohonnut triglyseridi- ja mataloitunut HDL-kolesterolipitoisuus. Jokainen osatekijä itsessään on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä ja kokonaisuutena metaboliseen oireyhtymään liittyy kaksinkertainen riski sydän- ja verisuonitapahtumiin, viisinkertainen riski tyypin 2 diabetekseen ja 1,5-kertainen kuolemanriski. Metabolinen oireyhtymä on yleinen ja sen esiintyvyys lisääntyy sekä väestön ylipainon kasvun että ikääntymisen myötä. Tarvitaan lisää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat metabolisen oireyhtymän syntymiseen ja etenemiseen ja toisaalta merkkiaineita, joiden avulla voitaisiin tunnistaa suuressa riskissä olevat henkilöt.

Hämäläinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan rasvakudoksen toimintahäiriön ja hapenpuutoksen sekä rauta- aineenvaihdunnan merkkiaineiden yhteyttä metaboliseen oireyhtymään ja sen osatekijöihin. Lisäksi selvitettiin kolesterolipartikkeliprofiilin yhteyttä hemoglobiinitasoon. Erytropoetiinia ja hemoglobiinia tutkittiin rasvakudoksen toimintahäiriön ja ferritiiniä ja transferriinireseptoria rauta-aineenvaihdunnan merkkiaineina poikkileikkaustutkimuksessa. Ferritiinitason muutoksen ja metabolisen oireyhtymän ja sen osatekijöiden kehittymisen tai parantumisen yhteyttä selvitettiin 6,5 vuoden seurantatutkimuksessa. Ydinmagneettiresonanssilla mitatun kolesterolipartikkelien koon ja pitoisuuden yhteyttä hemoglobiinitasoon tutkittiin poikkileikkaustutkimuksessa. Tutkimusaineiston muodosti alun perin 1294 Pieksämäen kaupungin asukasta vuosina 1942, 1947, 1952 ja 1962 syntyneistä ikäkohorteista, jotka oli kutsuttu lähtötilanteessa terveystarkastukseen vuosina 1997-1998 ja uudelleen seurantakäynnille vuosina 2003-2004.

Väitöstutkimus osoitti, että erytropoetiinitaso voi toimia yhtenä merkkiaineena metaboliseen oireyhtymään liittyvästä rasvakudoksen toimintahäiriöstä. Hemoglobiinimittaus on yleinen ja helposti saatavilla oleva laboratoriokoe, joka voi mahdollisesti täydentää metabolisia riskitekijöitä omaavan potilaan sydän- ja verisuonisairausriskin arviota. Tulosten perusteella ferritiinitaso voi toimia merkkiaineena metabolisen oireyhtymän tunnistamisessa ja seurannassa. Ferritiinitasoa tulkittaessa tulee kuitenkin huomioida määritykseen liittyvät rajoitukset muiden sairauksien suhteen ja tarvittaessa käyttää täydentäviä rauta-aineenvaihdunnan tutkimuksia.

Lääketieteen lisensiaatti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Päivi Hämäläisen väitöskirja Markers of iron metabolism and adipose tissue dysfunction in metabolic sundrome and in association with lipoprotein particle size and concentration (Rauta-aineenvaihdunnan ja rasvakudoksen toimintahäiriön merkkiaineet metabolisessa oireyhtymässä ja suhteessa lipoproteiinipartikkelikokoon ja konsentraatioon) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Leo Niskanen Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Juha Saltevo.

Aika ja paikka: 8.11.2019 klo 12, Canthia CA100, Kuopion kampus

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen