Takaisin

Koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta alkaa KYSissä

Jatkossa yhä useampi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) potilas läheisineen saa tietoa potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon tukimuodoista. Tätä edistää 9. tammikuuta sairaalassa avattava OLKA-piste.

OLKA-piste tarjoaa sairaalassa kävijälle tietoa potilasyhdistyksistä. Pisteellä järjestöt esittelevät toimintaansa ja antavat tietoa vertaistuesta. Piste palvelee kaikkia potilasryhmiä ja siellä järjestetään myös teemapäiviä. OLKA-nimi valikoitui nimikilpailun tuloksena. Nimiehdotus valittiin, koska se kuvastaa OLKAA, jota vasten voi nojautua.

– OLKA-pisteeltä saa tukea sairauteen sopeutumisessa. Kiireetön kohtaaminen on avainasemassa tässä toiminnassa, kiteyttää projektikoordinaattori Merja Ålander KYSistä.

Merja Ålander (vas.) ja Annmari Kainulainen esittelevät uutta OLKA-pistettä KYSillä.

OLKA-piste sijaitsee KYSin pääsairaalan pääaulassa ja sen tunnistaa OLKA-logosta. Myös sairaalan henkilökunta opastetaan neuvomaan asiakkaat OLKA-pisteeseen. Arkipäivisin klo 10–13 pisteellä on KYSin tai yhteistyökumppani Tukipilarin henkilökuntaa. Avajaisia vietetään 9. tammikuuta 2019 kello 10 alkaen.

– Lääkärin tai hoitajan palvelut ja sairaalan potilasohjaus sairauteen liittyen tapahtuvat jatkossakin sairaalan vastaanotoilla ja osastoilla, Ålander kertoo.

Ensin vapaaehtoiset, sitten vertaistukitoiminta

OLKA-piste on osa OLKA-toimintaa, joka on kehitetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n yhteistyönä vuonna 2013. Sittemmin se on laajentunut valtakunnalliseksi.

KYSissä OLKA-toiminta käynnistyy vaiheittain seuraavan parin vuoden aikana. Vuoden 2019 lopulla aloittavat vapaaehtoiset, jotka toimivat sairaalassa muun muassa aula-avustajana, juttukaverina tai esiintyjänä. Alkuvuonna 2020 käynnistyy vertaistukitoiminta, jossa vertaistukija on tukena samaan sairauteen sairastuneelle.

– Asiakkaan osallistuminen palvelun suunnitteluun ja järjestämiseen on nykyaikaa myös terveydenhuollossa. OLKA-toiminta on meille yksi asiakasosallisuuden muoto, kertoo KYSin toimialajohtaja Merja Miettinen.

Toiminnan vahvuuksia ovat suunnitelmallisuus sekä vapaaehtoisten ja vertaistukijoiden valmennus tehtäviin. Potilasyhdistykset ja vapaaehtoiset sekä potilaat läheisineen kohtaavat jo sairaalassa, kun tiedon tarve sairaudesta on suurin.

Toteutus yhteistyössä järjestöjen kanssa

KYSin yhteistyökumppanina OLKA-toiminnassa on vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari. Tukipilarin verkostoon kuuluu 43 eri toimijaa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella.

– Toiminnassa mukana olevat yhdistykset eri puolella Suomea kokevat sen hyödylliseksi potilaiden tavoittamisessa. Toiminta myös mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja yhdistysten jäsenille, toteavat Tukipilarin toiminnanjohtaja Sanna Vesterinen ja suunnittelija Minna Mielonen.

Ylihoitaja Annmari Kainulainen KYSistä kertoo OLKA-toiminnasta olevan apua myös sairaalan työntekijöille. Henkilöstö saa tietoa potilasyhdistyksistä, potilaille tarjottavasta vertaistuesta ja kolmannen sektorin tarjoamista tukimuodoista sairaudesta kuntoutumisessa.

– Tällä hetkellä osa yksiköistä käyttää hyvinkin paljon vertaistukihenkilöitä, osalla ei ole resursseja tai tietoa siitä, kuinka vertaistukea voitaisiin hyödyntää osana potilaan hoitoa.

Lue lisää OLKA-toiminnasta