Takaisin

Kuopiossa keskustellaan tällä viikolla syöpäpotilaiden hoidon laadusta

Potilaan kokemusta pidetään yhä tärkeämpänä terveydenhuollon palvelujen laadun kehittämisessä ja tutkimuksen vaikuttavuudessa. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen koordinoima INEXCA-hanke järjestää tällä viikolla Kuopiossa kaksi mielenkiintoista tilaisuutta, joissa paneudutaan hoidon laatuun, potilaskeskeisyyteen ja syöpäpotilaan kokemuksiin hoidosta.


Keskiviikkona 23.1.2019 järjestetään tutkijoille ja alan ammattilaisille suunnattu työpaja potilaiden osallistamisesta terveystieteellisiin tutkimuksiin. Patient and Public Involvement in Health Care Research- työpajassa paneudutaan siihen, miksi potilaita tai asiakkaita tarvitaan jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa mukaan asiantuntijoiksi ja miten se lisää tutkimuksen vaikuttavuutta. Työpajan vetävät hoitotieteen professori Sara Faithfull and Dr Karen Poole Surreyn yliopistosta Isosta-Britanniasta. Faithfullin tutkimus on keskittynyt syöpäpotilaiden hoitoon ja kliinisiin innovaatioihin. Poole on johtavia asiantuntijoita potilaiden osallistamisessa.


Tutkimustietoa ja kokemuksia hoidosta
Torstaina 24.1.2019 klo 14–17 järjestetään potilaspäivä Onko tämä se tie? Kokemuksia syöpähoidon laadusta. Potilaspäivässä pääsevät ääneen sekä tutkijat, potilaat, omaiset että hoitajat. Iltapäivän aikana kerrotaan syövän ja syöpähoidon tilanteesta Suomessa ja perehdytään tuoreisiin kansainvälisiin tutkimustietoihin, jotka valaisevat potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksia syövän hoidon laadusta. Tilaisuuden lopussa on aikaa yhteiselle keskustelulle ja yleisön kysymyksille. Tilaisuuden paikkana on Kuopion Kansalaisopisto, Puistokartano, Puistokatu 20. Tämä tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.


EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama Excellent research and expertise of quality of cancer care by internationally trained staff (INEXCA) -hanke päättyy helmikuussa 2019. Hankkeessa on selvitetty syöpäpotilaiden hoidon laatua, heidän läheistensä saamaa tukea ja henkilöstön toimintaympäristöä. Lisäksi on kehitetty tutkimusmenetelmällistä osaamista ja lisätty tutkijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia akateemisen työn, palvelujärjestelmän ja yritysten välillä.
INEXCA-hankkeessa on kahdeksan partneria viidestä EU-maasta ja Yhdysvalloista.

 

Monitieteisellä yhteistyöllä muun muassa hoito- ja lääketieteen, informaatioteknologian, kliinikkojen, johtajien ja yritysasiantuntijoiden välillä hankkeessa on tuotettu uutta tietoa ja osaamista. Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana on tutkimusryhmiä Pittsburghin, KU Leuvenin, Suddanskin ja Surreyn yliopistoista sekä CEREF-tutkimuskeskuksesta Italiasta. Hankkeeseen osallistuvat myös Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopiossa toimiva SenSoftia-teknologiayritys.