Takaisin

KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään

Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa uutta lutetium-hoitoa levinneeseen eturauhassyöpään. Hoidot aloitettiin maaliskuussa 2020, kun kansainvälisistä lääketutkimuksista saatiin ensimmäisiä tuloksia hoidon hyödyistä. Nyt hoitoa on saanut KYSissä kolmisenkymmentä potilasta.

Lutetium-hoito mahdollistaa luuston ulkopuolelle levinneiden eturauhassyövän etäpesäkkeiden tuhoamisen tehokkaasti ja turvallisesti. Ennen hoidon aloitusta varmistetaan huolellisesti, että hoito soveltuu potilaalle.

– Aluksi tehdään PET-TT-kuvaus, jossa tarkistetaan, että potilaan kehossa on PSMA-positiivisia syöpäsoluja. Hoito perustuu siihen, että radiolääke tunnistaa PSMA-positiiviset solut elimistössä ja hakeutuu niihin, kertoo osaamiskeskusjohtaja Hanna Mussalo KYSin kuvantamiskeskuksesta.

Tarkkuutensa vuoksi lutetium-hoidon haitat ovat huomattavasti vähäisempiä kuin perinteisillä sytostaateilla, jotka tuhoavat myös terveitä soluja. Hoidon sivuvaikutuksena saattaa tulla suun kuivumista tai veriarvojen heikentymistä, minkä vuoksi veriarvoja seurataan hoitojakson aikana.

– Alkuvaiheessa on tärkeää, että veriarvot ovat kunnossa eikä potilaalla ole muita hoidettavia tauteja, kuten infektiokierrettä tai leikkaushoidon tarvetta. Tällöin saadaan yleensä koko hoitosarja toteutettua. Jos potilas on huonokuntoinen, jää hoito todennäköisesti kesken eikä siitä silloin voida odottaa olevan hyötyä potilaalle, kertoo syöpätautien erikoislääkäri Timo Voivalin.

Osaamiskeskusjohtaja Hanna Mussalo, erikoistuva lääkäri Okko Kääriäinen ja erikoislääkäri Timo Voivalin.
Lutetium-hoito on tarkempi ja potilaalle kevyempi kuin sytostaatit, kertovat osaamiskeskusjohtaja Hanna Mussalo, erikoistuva lääkäri Okko Kääriäinen ja erikoislääkäri Timo Voivalin.

Lutetium-lääke annetaan potilaalle nesteenä laskimoon. Hoitokertoja on yhdestä kuuteen ja ne toteutuvat 6–8 viikon välein. Potilas käy hoidossa lääkehoitopoliklinikalla, jossa vointia seurataan lääkkeen annon jälkeen joitakin tunteja. Seurannan jälkeen potilas yleensä pääsee kotiin eikä tarvetta osastohoidolle ole.

– Potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Sytostaattihoidot potilaat jo tuntevat, ja jos saadaan samantasoista tulosta kevyemmällä hoidolla, niin he ovat kyllä tyytyväisiä, sanoo Voivalin.

Lääkkeen valmistaa KYSin oma radiofarmasiayksikkö

– Lupaavat tutkimustulokset maailmalta rohkaisivat meitä aloittamaan hoidot maaliskuussa 2020. Koronapandemian vuoksi muut vastaanotot menivät kiinni, mutta tässä pääsimme etenemään valittujen potilaiden kohdalla, Mussalo kertoo.

Potilailla oli meneillään syöpähoito ja takana jo paljon hoitoja, kuten sytostaatti- ja hormonihoitoja. Osalle Lu-PSMA-hoito oli viimeinen keino syövän hillitsemiseksi.

Tutkimuksista tiedettiin, että hoidolla on mahdollista saada syövän eteneminen pysähtymään ja etäpesäkkeet pienenemään. – Aika hyvälle elämälle oli selkeästi pidempi, Mussalo kiteyttää.

Lutetium-hoidossa tarvittava radiolääke osataan valmistaa KYSissä, mikä tekee hoidosta myös kustannustehokasta. Raaka-aine tulee Euroopasta ja valmiin lääkkeen tekevät radiofarmasiayksikön ammattilaiset laboratorion puhdastilassa. Prosessi ja lääkkeen laadunvalvonta ovat tarkkoja, kuten kaikkien isotooppilääkkeiden valmistuksessa.

Lutetium-hoidossa tarvittava radiolääke valmistetaan KYSin radiofarmasiayksikön laboratorion puhdastilassa.
Lutetium-hoidossa tarvittava radiolääke valmistetaan KYSin radiofarmasiayksikön laboratorion puhdastilassa.

Hoitoon osallistuu laaja tiimi lääketieteen eri alojen ammattilaisia. – Teemme yhteistyötä syöpätautien, isotooppilääketieteen, kuvantamisen, lääkehoitoyksikön, radiofarmasiayksikön ja potilaan lähettävän sairaalan ammattilaisten kesken, Mussalo kertoo.

– Joka toinen viikko syöpälääkärit ja isotooppilääkärit kokoontuvat käymään läpi hoitoon mahdollisesti soveltuvat potilaat ja hoidon tulokset.

Tarve eturauhassyövän uusille hoidoille kasvaa

KYSissä lutetium-hoitoa eturauhassyöpään on saanut tähän mennessä kolmisenkymmentä potilasta. Hoito on pitkäkestoista ja lopullinen hyöty nähdään kontrollikuvauksessa kaksi kuukautta hoitojakson päättymisen jälkeen.

– Osa potilaista näyttää hyötyvän hoidosta hyvin. KYSissä vasta yhdelle potilaalle on tehty kontrolli hoidon jälkeen ja siinä tilanne oli hyvä, Voivalin mainitsee.

Hoidossa on ollut potilaita KYSin erityisvastuualueelta Itä- ja Keski-Suomesta. Valmius on ottaa vastaan potilaita laajemmaltakin alueelta Suomesta.

Lutetium-hoidolle arvioidaan olevan kasvava kysyntä. Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpä, joten potilaita on paljon ja heille tarvitaan lisää erilaisia hoitomuotoja.

– Parhaillaan maailmalla tutkitaan voisiko lutetium-hoitoa antaa jo taudin varhaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi Australiassa on menossa paikallisen eturauhassyövän tutkimus, jossa annetaan ensin lutetiumia, jonka jälkeen eturauhanen poistetaan kirurgisesti, kertoo erikoistuva lääkäri Okko Kääriäinen.

Julkisessa terveydenhuollossa lutetium-hoitoa eturauhassyöpään tarjoavat tällä hetkellä yliopistosairaalat Helsingissä ja Kuopiossa.