Takaisin

Kyselyyn vastanneet OmaKYSistä: ”Oikein oiva palvelu”

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) potilaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu OmaKYS otettiin käyttöön viime syksynä. Vuodenvaihteessa KYS pyysi kansalaisten näkemyksiä palvelun sisällöstä ja sen toimivuudesta sekä ideoita palvelun kehittämiseen.

– Kyselyyn vastanneet kehuivat OmaKYSiä oikein oivaksi palveluksi. He kokivat, että siirtyminen esimerkiksi Omakantaan on vaivatonta, summaa kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen kyselyn antia.

Vastaajien mielestä OmaKYS-palveluun oli helppo kirjautua ensimmäisellä kerralla ja uudelleen kirjautuminen oli myös helppoa. Palvelun sisältö koettiin selkeästi kuvatuksi ja hyödylliseksi.

Palvelussa esitietolomakkeen täyttäneiden mielestä lomakkeen vastausvaihtoehdot olivat selkeitä. Suurimman osan mielestä esitietolomakkeen täyttäminen oli ollut helppoa. Osa kuitenkin koki, että vointia kuvaava vaihtoehto oli vaikea löytää vastausvaihtoehdoista.

– Vastauksissa toivottiin myös, että henkilön omat yhteystiedot olisivat palvelussa selkeämmin esillä, Kuosmanen kertoo.

Sähköistä asiointia kehitetään koko ajan

Kyselyllä koottiin kansalaisten toiveita myös OmaKYS-palvelun kehittämiseen. Tärkeimpänä kehitettävänä asiana vastaajat pitivät mahdollisuutta viestien lähettämiseen hoitavan yksikön kanssa. Vastaajat kokivat tärkeäksi myös herätteen saamisen sähköpostina tai tekstiviestillä, kun OmaKYS-palvelussa on käyttäjälle uutta sisältöä, kuten uusia viestejä.

Hyvinä kehittämiskohteina vastaajat pitivät mahdollisuutta muokata lähiomaiseksi ilmoitetun henkilön yhteystietoja OmaKYSissä sekä röntgenaikojen näyttämistä palvelussa ajanvaraustiedoissa.

Palvelun alkuvaiheessa vähemmän tärkeinä kehittämiskohteina vastaajat pitivät mahdollisuutta alaikäisen puolesta asiointiin ja hoitopalautteen vastaanottotavan valitsemiseen.

– Kyselyllä saatu palaute antaa meille suuntaa palvelun kehittämiseen. Tämän vuoden aikana toteutamme OmaKYSiin herätteet käyttäjälle, röntgenaikojen näyttämisen ja lähiomaisen tietojen muokkausmahdollisuuden, Pasi Kuosmanen valottaa suunnitelmia.

OmaKYS-palvelun käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti

Kaikille avoin kysely toteutettiin verkossa 4.12.2020–31.1.2021. Kyselyä markkinoitiin KYSin internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Siitä jaettiin tietoa myös Savonetin jäsenkirjeessä ja Tukipilarin järjestöverkoston toimijoille. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 25.

– Enemmänkin vastauksia olisimme mielellään ottaneet, mutta jokainen saatu vastaus on arvokas ja antaa meille suuntaa jatkoon. OmaKYSiin rekisteröityneitä käyttäjiä on nyt yli 18 000, ja uusia käyttäjiä tulee noin pari tuhatta joka kuukausi, Kuosmanen mainitsee, ja lähettää kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille.