Takaisin

Kysiläisille valtakunnallista tunnustusta potilasturvallisuuden kehittämisestä

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys on palkinnut kolme Kuopion yliopistollisen sairaalan työntekijää ansiomerkeillä ja diplomeilla.

Huomionosoitukset saivat sosiaalityöntekijä, psykiatrian potilasasiamies Jenni Allimaa, potilasasiamies Kristiina Anttonen ja asiakkuuspäällikkö Merja Ålander. Ansiomerkkien perusteena on aktiivisuus potilasturvallisuuden kehittämisessä.

Merja Ålander (vas.), Kristiina Anttonen ja Jenni Allimaa.
Merja Ålander (vas.), Kristiina Anttonen ja Jenni Allimaa yllättyivät iloisesti potilasturvallisuusyhdistyksen huomionosoituksista.

Palkitut potilasasiamiehet Allimaa ja Anttonen ovat kiinnittäneet erityistä huomiota potilasasiamiehen palvelujen joustavaan saatavuuteen, yhteystietojen löydettävyyteen ja tiedottamiseen.

– Sen lisäksi, että palvelemme potilaita puhelimessa, tapaamme heitä kasvotusten niin hoitoyksiköissä kuin potilasasiamiesten toimistoissa silloin, kun se on tarpeen. Huolehdimme siitä, että potilailla on erilaisista toimintarajoitteista huolimatta mahdollisuus asioida kanssamme, Allimaa ja Anttonen kuvailevat.

Potilasasiamies neuvoo potilasta tai hänen omaisiaan potilaslakiin ja potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Palvelu on potilaalle maksuton. Tietoa palvelusta saa poliklinikoilta ja osastoilta sekä sairaalan verkkosivuilta.

Tarvittaessa potilasasiamies avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. – Lomakkeita on uudistettu, jotta ne olisivat mahdollisimman selkeitä ja helppokäyttöisiä. Tavoitteena on jatkossa tarjota mahdollisuus myös sähköiseen asiointiin, Allimaa ja Anttonen kertovat.

Asiakaspalaute auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita

Asiakkuuspäällikkö Merja Ålander edistää potilasturvallisuutta etsimällä ratkaisuja ja kehittämisehdotuksia potilaiden ja asiakkaiden esiin tuomiin palautteisiin ja näkemyksiin. Työ tapahtuu yhdessä sairaalan eri ammattilaisten kanssa.

– Olen ollut mukana kehittämässä KYSin OLKA-toimintaa, asiakasraatitoimintaa, kokemustoimintaa ja kulttuurihyvinvointitoimintaa sekä avoimen asiakaspalautetiedon hyödyntämistä, joiden avulla saadaan esille asiakkaiden ääni, kertoo Ålander. Hän tapaa sairaalassa asioivia myös henkilökohtaisesti muun muassa asiakasraadissa.

Palautteen johdosta on tunnistettu kehittämistarpeita ainakin opasteissa, aulapalveluissa, verkkosivuissa, sähköisessä asioinnissa ja poliklinikoiden soittoajoissa. Toimenpiteitä näiden parantamiseksi on tehty eri työryhmissä ja vastuuyksiköissä, ja työ jatkuu.

Kolmikko on saamastaan tunnustuksesta iloisesti yllättynyt. Palkitut toteavat kuin yhdestä suusta, etteivät he osanneet odottaa tällaista huomionosoitusta. Kaikkia ilahduttaa, että heidän työnsä on huomattu ja sitä arvostetaan.

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkkejä henkilöille tai yhteisöille, jotka osoittavat aktiivisesti varmistavansa tai kehittävänsä potilasturvallisuutta. Yhdistyksen verkkosivuilla on julkaistu aiemmin ansiomerkin ja diplomin saaneet.

Teksti: Johanna Eronen | Kuva: Riikka Myöhänen
KYS viestintä