Takaisin

KYSillä avataan syksyllä yleisöapteekki

Ensi syksynä KYSin potilaat voivat heti sairaalasta lähtiessään ostaa heille kotikäyttöön määrätyt reseptilääkkeet sairaalan pääaulassa sijaitsevasta apteekista. Kyse on uudesta palvelusta sairaaloissa.

KYSillä avoapteekkipalvelut käynnistää apteekkari Jukka Väätäinen, jolle Fimea on myöntänyt Kuopion 14. apteekkiluvan. Kyseiselle apteekkiluvalle oli 20 hakijaa.

Väätäisellä on tällä hetkellä apteekki Alahärmässä liikekeskuksen yhteydessä. Entisenä kuopiolaisena Väätäinen kuitenkin halusi palata takaisin kotiseudulleen.

      - 16 vuotta olen ollut Kuopiosta pois, joten nyt on tosi mukavaa päästä takaisin juurilleen. KYS tuntui Kuopiossa parhaimmalta apteekin paikalta, koska sairaalassa voin palvella kuopiolaisten lisäksi myös koko maakunnan asukkaita.  Ja vieressä sijaitseva yliopisto farmasian laitoksineen ja farmasian opiskelijoineen tarjoaa hyviä yhteistyömahdollisuuksia.

Yleisölle avoin, ns. avoapteekki palvelee KYSillä lähinnä poliklinikoilla käyviä potilaita ja muita sairaalassa pistäytyviä ihmisiä. Sen sijaan sairaalassa sisällä olevat potilaat saavat lääkkeensä edelleen KYSin omasta sairaala-apteekista ja ne lääkkeet kuuluvat osana hoitomaksuun.

        - Tämän uuden avoapteekin ansiosta potilaiden ei enää tarvitse lähteä etsimään mistään muualta auki olevaa apteekkia kotiutuessaan sairaalasta. Näin heiltä säästyy aikaa ja rahaa, kun esimerkiksi ylimääräisiä taksimatkoja ei tarvitse lääkkeiden haun takia tehdä, tähdentää apteekkari Väätäinen.

Sairaaloissa avoapteekit alkavat yleistyä

Tähän mennessä Suomessa ei ole toiminut yhtään avoapteekkia minkään sairaalan yhteydessä. Periaatteessa apteekin perustaminen sairaalan tiloihin on ollut mahdollista, mutta apteekkarit ovat aiemmin katsoneet liiketoimintansa olevan tuottoisampaa esimerkiksi suurissa kauppakeskuksissa kuin sairaalassa, jossa iso osa myynnistä tulee hintakilpailluista reseptilääkkeistä. Toisaalta sairaaloista ei myöskään ole ollut saatavilla sopivia tiloja avoapteekeille.

Viime aikoina Fimea on alkanut edistää apteekkien tuloa sairaaloihin rajaamalla esimerkiksi Tampereella Taysin sairaala-alueen ja Espoossa Jorvin sairaala-alueen omiksi apteekkialueikseen. Espoon osalta Fimean päätös ei vielä ole lainvoimainen, mutta Taysin tiloihin on tulossa jo syksyllä apteekki samoihin aikoihin kuin KYSillekin.

Myös Suomen Apteekkariliitto näkee avoapteekkien tulon sairaaloihin myönteisenä kehityksenä. Apteekkariliitto on jo aiemmin esittänyt, että sairaaloiden yhteyteen voitaisiin perustaa sivuapteekkeja nykyistä helpommin.

        - Apteekkien sijaintia ohjataan, mutta sijaintialueensa sisällä apteekit ovat pyrkineet  sijoittumaan sinne, missä asiakkaat apteekkipalveluita eniten käyttävät ja mistä löytyy sopivat liiketilat. Hienoa, että nyt myös sairaaloiden yhteyteen on alettu varata apteekille sopivat tilat, kertoo Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

KYS remontoi avoapteekille tilat

Apteekkari Jukka Väätäinen ja KYSin edustajat allekirjoittivat 13.4.2018 sopimuksen avoapteekkitoiminnan käynnistämisestä KYSin tiloissa. KYS remontoi ja vuokraa avoapteekille pääaulansa yhteyteen noin 200 neliön liiketilat. Apteekkari itse vastaa apteekin kalustuksesta ja laitteistosta. Näillä näkymin apteekki pääsee käynnistämään toimintansa KYSillä marraskuun alussa.

KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen on tyytyväinen, että KYSin potilaille ja henkilökunnalle pystytään näin tarjoamaan uusi palvelu, joka helpottaa potilaiden ja kiireisten työntekijöiden elämää.

        - KYSissä käy vuosittain yli puoli miljoonaa potilasta ja kun omaiset, vierailijat, henkilökunta ja yhteistyökumppanimme lasketaan mukaan, niin apteekkipalvelut tulevat tarpeeseen ja palvelutasomme nousee, pohtii Penttinen.

Apteekkari Jukka Väätäinen tarkastelee rakennusmiesten kanssa, mitä seiniä uuden apteekin tieltä pitää purkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apteekkari Jukka Väätäinen (kuvassa keskellä) tarkastelee KYSillä yhdessä rakennusmiesten kanssa tulevaa apteekkia varten purettavia seiniä.

 

Lisätietoja:

Johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, KYS
puh. 044 717 2110

Vs. kiinteistöjohtaja Pekka Turunen, KYS
Puh. 044 711 3690

Apteekkari Jukka Väätäinen, Alahärmä
Puh. 050 553 2015