Takaisin

KYSin asiakkaat toivovat taidetta ja kulttuuria sairaalaan

KYSin kulttuurihyvinvointityöryhmä toteutti keväällä 2021 internetpohjaisen kyselyn, jossa kysyttiin KYSin asiakkaiden ja vierailijoiden mielipiteitä kulttuurihyvinvointitoiminnasta sairaalassa. Kyselystä tiedotettiin paikallismediassa ViikkoSavossa, ja se julkaistiin PSSHP:n verkkosivuilla, Sykkeessä ja KYSin facebookissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 60 kappaletta.  

Timo Säisän kuvataidenäyttely Kaupunkikuvia Kuopiosta KYSin G-käytävägalleriassa 29.10.2021 saakka. 

Taide- ja kulttuuritapahtumat kuuluvat sairaalaympäristöön 

Vastausten perusteella KYSin asiakkaat toivovat lähes yksimielisesti (91%) taide- ja kulttuuritapahtumia sairaalaympäristöön. Asiakkaiden mielestä hyvinvointia tukevia taide- ja kulttuuritapahtumia voisi järjestää käytävägallerioiden lisäksi sairaalan aula- ja odotustiloissa.  

Kulttuuritarjonnan kategorioista asiakkaat suosivat pääsääntöisesti kuvataide- ja valokuvanäyttelyitä (yli 90%), mutta myös musiikkiesityksiä, sairaalaklovneja, keraamisen taiteen sekä lasi- ja korutaiteen näyttelyitä toivottiin. Teatteri- ja runotapahtumatkin olivat mieluisia, mutta niiden kannatus oli muita vähäisempää. Sairaalan piha-alueille toivottiin  puolestaan puutarhamaisia alueita ja taidetta. Vastaajista 8% olisi valmis myös itse osallistumaan jonkin kulttuuritapahtuman järjestämiseen. Halukkuutta oli etenkin erilaisten näyttelyiden, mutta myös runotapahtumien tai näytelmien järjestämiseen.   

Lue lisää KYSin kulttuuritarjonnasta (linkki)

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset kiinnostavat  

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset kiinnostivat noin 40 % vastaajista. Hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneet halusivat tutkittua tietoa esimerkiksi siitä, millaisia vaikutuksia taiteella ja kulttuurilla on sairaalaympäristössä ja miten ne vaikuttavat potilaiden, vierailijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiin. Tietoa toivottiin saatavan pääsääntöisesti PSSHP:n verkkosivujen ja KYSin some-kanavien kautta sekä tietoiskumaisesti sairaalan yleisissä tiloissa.  

Lue lisää taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista (linkki)

Kyselyn avoimissa vastauksissa esitettiin lukuisia erinomaisia kehittämisideoita, joiden toteutettavuutta pohditaan ja jatkotyöstetään kulttuurihyvinvointiryhmässä.  

Vastaajien ikäjakauma oli 20 – 79 vuotta, kolmannes heistä sijoittui ikäryhmään 40 – 49-vuotiaat. Suurin osa vastaajista (86%) oli käyttänyt KYSin palveluja viimeisen vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista 87 % oli naisia.  

KYSin kulttuuri- ja hyvinvointityöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! 

Arjen taidetta hoitajien työskentelyasemassa osaston yhteisissä tiloissa.