Takaisin

KYSin henkilöstösäästöt hallituksen käsittelyyn

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) yt-neuvottelussa 9. syyskuuta työntekijäjärjestöt kertoivat vastustavansa irtisanomisia säästökeinona. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee työnantajan esityksen henkilöstövähennyksistä 16. syyskuuta ja päättää etenemisestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen korosti neuvottelussa, että yliopistosairaala huolehtii erikoissairaanhoidon palveluista jatkossakin eikä KYSistä olla lopettamassa mitään yksittäistä toimintoa.

– Henkilöstökuluista vapaaehtoisin keinoin saavutetut säästöt tälle vuodelle ovat ylittäneet toivotun tason eikä loppuvuodelle esitetä lomautuksia, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen painottaa ja kiittää henkilöstöä joustavuudesta.

– Vaikean taloustilanteen korjaamiseksi tarvitaan kuitenkin pitkäaikaisia ja kestäviä ratkaisuja.

KYSin talouden tasapainottamiseksi työnantaja on esittänyt rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joista aiheutuisi 250 henkilön työpanoksen väheneminen muun muassa uudenlaisen työnjaon myötä.

Rakenteelliset muutokset perustuisivat parhaillaan valmistelussa oleviin KYSin erityisvastuualueen järjestämissopimukseen sekä kuntien ja sairaanhoitopiirin Yhessä-hankkeen toimenpiteisiin muun muassa ikäihmisten palveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Yt-neuvotteluja jatketaan 30.9., kun sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt työnantajan esityksen.