Takaisin

KYSin laajennushankkeen ensimmäiset harjannostajaiset

KYS Uusi Sydän 2025 –rakennushankkeen ensimmäinen vaihe on edennyt harjakorkeuteen. Harjannostajaisia juhlittiin KYSillä perjantaina 5. huhtikuuta. laajennushankkeen ensimmäiset harjannostajaiset

Laajennusosan katolla on Suomen lippu harjannostajaisten kunniaksi. Uusi laajennusosa sijaitsee KYSin nykyisen rakennusmassan keskellä.Katolla näkyy myös graafista betonitaidetta.

Uusi Sydän 2025 on KYSin mittava peruskorjaus- ja laajennushanke, joka etenee vaiheittain. Nyt harjakorkeudessa oleva ensimmäinen osa kymmenkerroksisesta uudisrakennuksesta valmistuu vuoden 2020 alussa. Uudisrakennuksen toinen vaihe valmistuu 2022, minkä jälkeen päästään peruskorjaamaan KYSin vanhin rakennus, 60 vuotta vanha Pääsairaala. Hankkeen lopussa vuonna 2025 puretaan sairaalan huonokuntoisin, 80-luvulla valmistunut vuodeosastotorni.

  • KYSin Pääsairaala on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Ilman tilojen mittavaa uudistamista ei voida toteuttaa tehokkaampia, turvallisempia ja potilaslähtöisempiä toimintamalleja, toteaa hankejohtaja Juhani Kouri.

Nyt harjakorkeudessa olevan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin vuosi sitten purkamalla sen tieltä vanha teho-osastorakennus. KYSin sairaalakompleksin keskellä sijaitsevan uudisrakennuksen ensimmäiseen osioon sijoittuu muun muassa Itä-Suomen Biopankki, kuntoutuksen päiväosasto sekä muita vuodeosasto- ja poliklinikkatiloja. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 33,5 milj. euroa ja sen koko on 12 500 kerrosneliötä.

Kokonaisuudessaan KYS Uusi Sydän -vuodeosastoille tulee yhteensä noin 400 sairaansijaa, joista 70 prosenttia on yhden hengen huoneissa. Tämä parantaa toiminnan tehokkuutta ja potilaan intimiteettisuojaa.

Toimintatavat myös uusiutuvat

Uudistuva sairaala tuo mukanaan muutoksia myös hoitokulttuuriin. Potilaan osallistumista ja sitoutumista omaan hoitoonsa parannetaan tietoteknisten ratkaisujen avulla. Hoitotyön kirjaamista siirretään enemmän potilaan vierelle potilashuoneisiin. Näin voidaan vähentää kansliatilojen tarvetta ja hoitajat työskentelevät lähempänä potilaita.

Lääkehuoltoa automatisoidaan ja käyttöön otetaan laajemmin älylääkekaappeja, jolloin voidaan paremmin hallita lääkevarastoja ja vapauttaa edelleen hoitajien aikaa hoitotyöhön.

Myös poliklinikoiden suunnittelussa tähdätään parempaan tilatehokkuuteen, jotta niiden käyttöaste on jatkossa noin 70 prosenttia virka-ajasta.

Uusi Sydän laajennus- ja peruskorjaushanke suunnitellaan yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa. Suunnittelutyötä tehdään tiiviisti yhdessä myös alueen perusterveydenhuollon kanssa.

Hankkeen rakennuttajan tehtäviä hoitaa PSSHP:n kiinteistöhallinto ja hankemuotona on allianssi.

Laajennusosan suunnittelu ja toteutus:

Uusi Sydän -allianssin suunnittelijat:
Arkkitehtisuunnittelu:
Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky, pääsuunnittelija Rami Kolehmainen Raami Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu:  A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Geo-suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Sähkösuunnittelu:  Granlund Kuopio Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Kuopio Oy
Palotekninen suunnittelu: Palotekninen insinööritoimisto M. Kauriala Oy
Sprinklerisuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu: Saircon Oy

Rakentaminen:
Päätoteuttaja:
Rakennusliike Lapti Oy, työpäällikkö Pentti Leskinen

Aliallianssiosapuolet:
Sähkötyöt ja -hankinnat:
Caverion Oy
Ilmanvaihto- ja putkityöt ja -hankinnat: Are Oy
Rakennusautomaatiotyöt ja -hankinnat: Siemens Osakeyhtiö

KYS Uusi Sydän 2025 -projekti tiivistettynä

Vaiheittain rakennettavaan Uusi Sydän -uudisrakennukseen tulee vuodeosastoja, poliklinikka- ja kuvantamistiloja sekä teknisiä tiloja. 70 % potilashuoneista on yhden hengen huoneita. Uusi Sydän -uudisrakennus ja vanhan, vuonna 1959 käyttöönotetun pääsairaalan peruskorjaus on kokonaisuudessaan laajuudeltaan noin 60 000 neliömetriä. Hankkeen lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu ja nyt käytössä oleva vuodeosastotorni.

Koko peruskorjaus- ja laajennushankkeen kustannukset ovat noin 164 miljoonaa euroa. Peruskorjausvaihe tulee kestämään vuoteen 2025 saakka.