Takaisin

KYSin pääsairaalan uudisrakennusosa harjakorkeudessa

 KYS Uusi Sydän 2025 -projektin toisessa vaiheessa toteutettava pääsairaalan laajennus on edennyt harjakorkeuteen. Uudet tilat luovutetaan käyttäjille vuoden 2023 alussa.

 

Uudisrakennuksen harjannostajaisia juhlittiin perjantaina 29.4. Työt rakennustyömaalla ovat edenneet asetetun aikataulun mukaisesti. Rakennustyömaan vahvuus on noin 140 henkilöä.

Harjannostajaisten kunniaksi työmaalla vedettiin lippu salkoon. Kuva. Henna Hietainen, PSSHP kiinteistöhallinto.

 

- KYSin pääsairaala on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Vuonna 1959 ja 1985 valmistuneet tilat ovat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä enää vastaa nykyaikaisen sairaalatoiminnan vaatimuksia. Yliopistosairaalan tehtävänä on tarjota parasta mahdollista erikoissairaanhoitoa asiakkailleen sekä mahdollistaa korkeatasoinen terveysalan opetus ja tutkimus. Käyttäjien kanssa suunnitellut toimitilat ovatkin yksi keskeisimmistä sairaalan veto- ja pitovoimatekijöistä, toteaa hankejohtaja Kirsi Leivonen.

Hankejohtaja Kirsi Leivonen. 

Uudisrakennuksen pohjakerrokseen valmistuu keskitetty sairaalasänkyjen huolintakeskus ja muita tukitiloja. Rakennuksen 1. kerrokseen sijoittuu poliklinikoita, 2. kerrokseen kuvantamiskeskuksen tiloja ja kerrokset 3-9 on varattu potilaiden vuodeosastohoitoa varten. Vuodeosastoilla noin 70% potilashuoneista on yhden hengen huoneita, joissa myös potilaan läheinen voi tarvittaessa yöpyä. 

Uusilla toimintatavoilla enemmän aikaa potilaalle

Uudet toimitilat mahdollistavat sairaalan moniammatillisten toiminta- ja työtapojen uudistamisen. Toiminnallista uudistamista ohjaavana periaatteena on ”Enemmän aikaa potilaalle”. Tämän tavoitteen saavuttamista tuetaan mm. toiminnallisen tilasuunnittelun, uuden teknologian ja logistiikan avulla.

Uusissa tiloissa potilaan hoitoon liittyvä kirjaaminen tapahtuu potilashuoneissa sijaitsevien kirjaamisasemien avulla. Myös lääkehuoltoa automatisoidaan. Kaikkiin osastokerroksiin sijoitetaan älylääkekaappeja, jolloin voidaan paremmin hallita lääkevarastoja. Hoitajat käyttävät potilaidensa lääkehoidossa mukana kuljetettavia älylääkekärryjä.

Osastoilla hyödynnetään tehokkaasti tukipalveluja, erityisesti materiaali- ja huoltologistiikkaa niin, että hoitohenkilöstö voi keskittyä potilashoitoon. Vuodeosastojen sänkyhuolinnassa siirrytään koneelliseen, keskitettyyn sänkypesuun, jolla parannetaan sairaalahygieniaa.

Uudet poliklinikkatilat lisäävät avohoitotoiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteena on, että tilat tukevat asiakkaan sujuvaa asiointia poliklinikalla sekä eri asiantuntijoiden tehokasta työskentelyä ja yhteistyötä. Poliklinikoiden toimintaa kehitetään esimerkiksi digitalisaation ja etäasioinnin keinoin.

Uudet tilat palvelevat koko maakuntaa

Uusi Sydän -laajennus- ja peruskorjaushanke on suunniteltu maakunnallisesti ja se noudattaa vuonna 2023 aloittavan Pohjois-Savon hyvinvointialueen linjauksia. Suunnittelutyötä on tehty ja tehdään tiiviisti yhdessä myös alueen perusterveydenhuollon kanssa. Henkilökunnan sitouttaminen hankkeeseen on ollut tärkeää, koska yhdessä suunnittelemalla on saatu ja saadaan parhaat mahdolliset tilat vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintoja varten.

- Uusi Sydän -projektin lopputuloksena täysin uudistettu KYSin pääsairaala palvelee koko maakunnan väestöä ja vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta. KYS-kampuksen toimintaa ja sen kiinteistömassaa uudistetaan alueen väestön palvelutarpeiden ja hyvinvointialueella tehtävien linjausten mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa, painottaa kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

Kiinteistöjohtaja Petri Pyy. 

Myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi on tyytyväinen hankkeen etenemiseen. Hän toteaa, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin määrätietoinen työ myös Kuopion yliopistollisen sairaalan tilojen uudistamisen osalta tuottaa tulosta: modernisaatiolla parannetaan niin hoitotyötä kuin KYSin veto- ja pitovoimaa.

- Onneksi suurin osa investoinneista on jo tehty ennen nyt alkanutta voimakasta rakennuskustannusten nousua, Markku Rossi toteaa.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi. 

Uusi Sydän -rakennusprojektin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan uudisrakennusosan laajuus on yhteensä noin 40 000 bm2.

KYS uudistuu -hankkeen Uusi Sydän 2025 -rakennusprojekti kattaa KYSin pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden kymmenenkerroksisen sairaalatornin rakentamisen vaiheittain vuosien 2018-2026 aikana. Projektin lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu vuodeosastotorni ja rakennetaan yhdyskäytävät Sädesairaalaan sekä Kaarisairaalaan. 

Vuosien 2018-2026 aikana toteutettavan KYS Uusi Sydän 2025 -projektin rakennuttajana toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kiinteistöhallinto ja hankemuotona allianssi.

Suunnittelu
Uusi Sydän -allianssin suunnittelijoina toimivat:
Arkkitehtisuunnittelu: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky, pääsuunnittelija Rami Kolehmainen Raami Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
Sähkösuunnittelu: Granlund Kuopio Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Kuopio Oy

Hankkeen parhaaksi – suunnittelijat:
Geo-suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Palotekninen suunnittelu: Palotekninen insinööritoimisto M. Kauriala Oy
Sprinklerisuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu: Sitowise

Rakentaminen: 
Päätoteuttaja: Rakennusliike Lapti Oy 

Aliallianssiosapuolet:
Sähkötyöt ja -hankinnat: Caverion Oy
Ilmanvaihto- ja putkityöt ja -hankinnat: Are Oy
Rakennusautomaatiotyöt ja -hankinnat: Siemens Osakeyhtiö

Kuva. Hanna Tossavainen, Rakennusliike Lapti Oy