Takaisin

KYSin talouden sopeuttaminen edennyt hyvin

KYSissä yhdessä ammattijärjestöjen kanssa sovitut talouden sopeuttamistoimet ovat lähenemässä tavoitteitaan. Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tänään (27.5.) laajasti KYSin taloustilannetta. Hallitus myös esittää ensi vuoden kuntalaskutukseen 4,3 %:n korotusta.

KYSin johto ja ammattijärjestöt sopivat yhdessä maaliskuun yt-neuvotteluissa monikohtaisen säästöohjelman, jolla KYSin talous saataisiin tänä vuonna pysymään tasapainossa eli vältyttäisiin uhkaamassa olevalta 10 miljoonan euron alijäämältä.

Tähän mennessä henkilöstö on muun muassa sitoutunut vapaaehtoisesti vaihtamaan lomarahojaan vapaiksi ja pitämään palkattomia vapaita yhteensä yli 1,5 miljoonan euron edestä, mikä hieman ylittää tavoitteensa. Kokonaisuudessaan tähän mennessä löydetyillä keinoilla henkilöstömenoja uskotaan saatavan kurottua 5,2 miljoonalla eurolla.

Kun muut sopeuttamisohjelman säästövaikutukset lasketaan mukaan, uskotaan KYSin menoja saatavan tänä vuonna kutistumaan 6,4 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden aikana on siis löydettävä vielä uusia säästöjä 3,4 miljoonan euron edestä. Parhaillaan käydään neuvotteluja myös materiaalien ja palvelujen ostokustannusten vähentämisestä.

Yt-neuvotteluja jatketaan ti 28. toukokuuta puuttuvien säästöjen löytämiseksi.

Tasokorotuksesta apua

Ensi vuoden osalta taloustilanne jonkin verran paranisi, jos jäsenkunnat hyväksyisivät ensi vuoden laskutukseensa 4,3 %:n korotuksen. Hallitus linjasi tämän suuruisen tasokorotuksen vuoden 2020 taloussuunnitelman perustaksi.  Ensi vuoden taloussuunnitelman kuosissa pysymisen ehtona on lisäksi se, että tämä vuosi saadaan maaliin ilman alijäämää.

          -On huomioitava, että kahden viimeisen vuoden aikana KYSin kokonaismenot ovat nousseet vain 0,5 %, joten  4,3 %:n korotus olisi korjausliike taloustilanteen normaalisoimiseksi. KYSillähän on ollut jo useana vuonna peräkkäin käytössään yksi maan pienimmistä kuntalaskutuksen nousuprosenteista, huomauttaa sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Alijäämien kattaminen 

Kuntayhtymän hallitus päätti esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirille aiempina vuosina kertyneet 13,7 miljoonan euron alijäämät katetaan kahdella lisäkannolla jäsenkunnilta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alijäämien kattamiseen aikataulusta on pyydetty lausunto Kuntaliitolta ja Valtiovarainministeriöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta on ottanut kantaa alijäämien kattamisen aikatauluun. Saatujen kommenttien mukaan kuntayhtymän alijäämät on katettava vuoteen 2020 mennessä, joten alijäämien kattamisessa on noudatettava tältäosin Kuntalakia ja lausunnoissa annettuja tukintoja siitä.

Kunnat tiiviimpään yhteistyöhön

Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginhallitukset ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus sekä Lapinlahden, Vieremän ja Sonkajärven kunnanhallitukset ovat tehneet esitykset jäsenkuntien tiiviimmästä osallistumisesta sairaanhoitopiirin toiminnan suunnitteluun sekä sairaanhoitopiirin investointien uudelleen arviointiin.

Hallitus otti tietoonsa saapuneet esitykset ja totesi, että kuntayhtymän päätöksenteko on määritetty perussopimuksessa ja hallintosäännössä.

Hallitus päätti kuitenkin pyytää neljän suurimman kunnan eli Kuopion Iisalmen, Varkauden ja Siilinjärven sekä yhden pienemmän kunnan edustan mukaan Yhessä-hankkeen ohjausryhmään. Sairaanhoitopiirin johtaja valmistelee esityksen nimityksistä hallituksen 17.6. pidettävään kokoukseen.

Yhessä-hanke etsii pitkän tähtäimen keinoja sujuvoittaa ja kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä toimintaa, jotta Pohjois-Savon terveydenhuollon kokonaiskulut pysyisivät aisoissa.