Takaisin

KYSin talouden sopeuttamistarve on kasvanut

Tänä vuonna kolmen ensimmäisen kuukauden aikana KYSin talouden sopeuttamistarve on entisestään kasvanut. Tammi-maaliskuun vilkas toiminta on kasvattanut erityisesti palvelujen ja tarvikkeiden ostoja budjetoitua suuremmaksi, minkä takia niille valmistellaan lisäsopeuttamisohjelma.

Tammi-maaliskuun toiminnan perusteella lasketun koko vuoden tuloksen ennustetaan päätyvän 16,5 M€ alijäämäiseksi.  Se merkitsisi noin seitsemän miljoonan euron lisäystä aiemmissa yt-menettelyssä todettuun 10 miljoonan euron sopeutustarpeeseen.

  • Tässä on kuitenkin huomioitava, että kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella laskettu koko vuoden tulos on vielä epävarma ja laaditussa ennusteessa 1-3/2019 ei ole vielä otettu huomioon yt:ssä sovittuja toimenpiteitä kuten lomarahojen vaihtamista vapaaksi. Nämä toimenpiteet otetaan huomioon vasta ennusteessa 1-4/2019, huomauttaa talousjohtaja Kari Janhonen.

Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusen mukaan nyt havaittu lisäsäästötarve koskee ennen kaikkea palvelujen ostoja ja tarvikkeita. Maaliskuun yt-neuvotteluissa sovittiin, että henkilöstömenoista säästetään tänä vuonna noin seitsemän miljoonaa euroa sekä tarvikkeista ja palveluostoista kolme miljoonaa euroa.

  • Henkilöstömenojen säästötoimista tehdään johtopäätöksiä toukokuun loppuun mennessä. Eli henkilöstömenojen säästölinjauksiin ei nyt tule muutosta siihen, mitä yt-neuvotteluissa ja hallituksen 25.3. pitämässä kokouksessa päätettiin. Sen sijaan nyt alamme valmistella 27. toukokuuta pidettävään hallituksen kokoukseen lisäsuunnitelmaa palvelujen ja materiaalien ostojen sopeuttamisesta 10 miljoonalla eurolla, toteaa johtaja Miettunen.

Tammi-maaliskuu 2019 tarkempina lukuina

Jäsenkuntamyynti oli tammi-maaliskuussa 84,6 M€, mikä oli 2 % enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana aikana. Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-maaliskuussa 18,6 M€ eli 6 % enemmän kuin vuonna 2018.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintakulut olivat 109,4 M€, joissa siten kasvua 7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Eniten kasvoivat palveluiden ostot eli 13 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kuten myös henkilöstökulut kasvoivat alkuvuonna 5 %.

Alkuvuoden ylijäämä oli näin ollen 1,9 M€, kun viime vuonna vastaavana aikana ylijäämää syntyi 7,0 M€.

Koko vuoden 2019 ennuste

Alkuvuoden lukujen perusteella ja ilman sopeutustoimien vaikutusta laaditussa koko vuoden ennusteessa jäsenkuntamyynnin uskotaan toteutuvan budjetin mukaisesti 320,9 M€:na.

Ulkokuntamyynti on kehittynyt alkuvuonna 2019 suotuisasti, joten koko vuoden ennusteessa päädytään budjetoituun määrään, 78 M€:oon. 

Toimintakulujen määräksi ennustetaan 461,4 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 17,7 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan menevän 4,1 M€:lla sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen 4,4 M€:lla yli budjetoitujen määrien. Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 8,7 M€:lla budjetoidun summan. Koko vuoden tilikauden alijäämäksi ennustetaan 16,5 M€

Lisäsopeutus palvelujen ja materiaalien ostoille

Sairaanhoitopiirin hallitus otti tiedokseen kokouksessaan maanantaina 29.4. KYSin alkuvuoden taloustilanteen ja sen lisäsopeuttamistarpeen. Hallituksen seuraavaan kokoukseen 27.5. valmistellaan esitys palvelujen ja materiaalien ostojen sopeuttamisesta vaaditulle tasolle.