Takaisin

Tutkimus: Levinnyttä suolistosyöpää sairastavien hoito on huippuluokkaa

Levinnyttä suolistosyöpää sairastavien hoito on Suomessa erinomaisella tasolla. Etäpesäkkeitä leikkaamalla potilaat elävät pitkään ja lääkehoidoilla taudin etenemistä pystytään hidastamaan tehokkaasti.

Tämä selviää RAXO-tutkimuksesta, joka on ensimmäinen koko maan kattava, levinnyttä suolistosyöpää kartoittava tutkimus Suomessa.

Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää etäpesäkkeiden leikattavuutta levinneen syövän hoidossa ja taudin luonnollista kulkua, ennustetekijöitä ja hoidettavuutta.

Etäpesäkkeiden leikattavuusarviot tehtiin keskitetysti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä moniammatillisessa ryhmässä, ja arvion perusteella potilas on hoidettu joko omassa sairaalassa tai erityisvastuualueen sairaalassa. Lääkehoito on toteutettu tavallisen käytännön mukaan potilaan omassa sairaalassa. Tutkimus alkoi vuonna 2011, ja siinä olivat mukana kaikki 21 sairaanhoitopiiriä. Tutkimukseen on osallistunut 1086 levinnyttä suolistosyöpää sairastavaa.

KYSin tutkijoista mukana ovat olleet Annamarja Lamminmäki, Tiina Tuomisto-Huttunen, Päivi Auvinen, Vesa Kärjä, Sakari Kainulainen, Hannu-Pekka Kettunen ja kaikki KYSin onkologian klinikalla työskentelevät erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit.

Tuloksen erityislaatuisuutta korostaa se, että mukana oli maanlaajuisesti kaikenlaisia potilaita, ei vain hyväkuntoisia kuten lääketutkimuksissa tai etäpesäkekirurgiaa kartoittavissa tutkimuksissa.

RAXO on väestöpohjainen tosielämän tutkimus, jollaisten toteuttaminen on mahdollista vain Pohjoismaissa ja Hollannissa. Etäpesäkkeiden leikattavuutta ei ole aikaisemmin arvioitu väestönlaajuisesti vaan aikaisemmin on arvioitu leikattavuutta vain huippukeskuksissa. Tutkimus valittiin tuhansien ehdotusten joukosta esitettäväksi kesäkuun alussa maailman suurimmassa vuosittaisessa syövänhoidon konferenssissa ASCOssa, johon osallistuu 40 000 alan ammattilaista.

Linkki tutkimuksen englanninkieliseen tiivistelmään:

https://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_260071.html