Takaisin

Liikkuvat leikkaustiimit KYSin erva-alueelle

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueelle Itä- ja Keski-Suomeen halutaan perustaa liikkuvia leikkaustiimejä. Tiimit voisivat tehdä tiettyjä vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen sairaaloissa.

Uusi tiimimalli on osa lain edellyttämää erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta. KYSin erva-alueen sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien johtajat luovuttivat yhteisen kannanottonsa järjestämissopimukseen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle eduskunnassa 11. syyskuuta.

Kannanoton mukaan äärimmilleen vietynä keskittäminen johtaa tilanteeseen, jossa tietyillä erityisen vaativilla osa-alueilla osaaminen on vain yksittäisten lääkärien ja muiden avainosaajien käsissä.

Toimijoilla on yhteinen näkemys siitä, että tiimimallilla turvataan maantieteellisesti laajan KYSin erva-alueen sairaaloiden päivystystoiminta ja paikallisen osaamisen säilyminen.

Kannanotossa todetaan, että esitetty tiimimalli noudattaa hallitusohjelman linjauksia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta.

Järjestämissopimuksessa määritellään toimenpiteet, joita tiimimalli koskee. Malli käsitellään kaikissa alueen sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien valtuustoissa syys- tai lokakuussa.