Takaisin

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeinen luukato on voimakkainta ensimmäisenä vuotena leikkauksesta - väitös 6.9.

Väitös lääketieteen alalta

Lonkan tekonivelleikkaus vaikuttaa reisiluun yläosan luuntiheyteen muuttamalla kuormitusolosuhteita. Heikentynyt luuntiheys saattaa johtaa komplikaatioihin, kuten proteesin viereisiin, periproteettisiin murtumiin ja tekonivelen irtoamiseen. Lääketieteen lisensiaatti Toni Tapanisen väitöstutkimus osoittaa, että luuntiheyden muutos on voimakkainta ensimmäisenä leikkauksenjälkeisenä vuotena ja sen jälkeen lievenee muistuttamaan normaalia luun ikääntymisprosessia. Myös proteesin mallilla ja osteoporoosilääkityksellä on vaikutusta luuntiheyden muutokseen.

Tutkimustulosten mukaan reisiluun yläosan luuntiheys laskee jopa 23 prosenttia ensimmäisenä leikkauksenjälkeisenä vuotena. Kuitenkin sen jälkeen luuntiheyden lasku pienenee merkittävästi ja muutokset heijastavat normaalia luuston ikääntymisprosessia. Edelleen tulokset osoittavat, että pinnoiteprotetisaation aiheuttama luuntiheyden lasku on pienempi kuin perinteisen lonkkaproteesileikkauksen aiheuttama. Tutkimuksessa todettiin myös, että luun hajoamista estävä alendronaattihoito vähensi proteesin viereistä luuntiheyden laskua merkittävästi. Osteoporoosilääkitys saattaisi olla hyödyllinen potilaille, joilla ennen leikkausta todetaan alentunut luuntiheys.

Lääketieteen lisensiaatti Toni Tapanisen väitöskirja Bone mineral density changes and histomorphometric findings after hip arthroplastic surgery (Luuntiheyden muutokset ja histomorfometriset löydökset lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Hannu Aro Turun yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 6.9.2019 klo 12, KYS auditorio 2, Kuopion kampus

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen