Takaisin

Loppuvuosi on kulttuurin juhlaa KYSissä

Kulttuuriyhdyshenkilö Raimo Tuomainen löysi lempiväriään taiteilija Juha Pärnäsen teoksesta "Paon mielettömyys 1983".KYSin 60-vuotisjuhlavuosi huipentuu marras- ja joulukuussa sairaalan täyttyessä kulttuurielämyksistä. Tarjolla on monipuolinen kattaus musiikkia, tanssia, visuaalista taidetta, runoja, aforismeja sekä lyhytelokuvia. Kulttuuritarjonta toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Mukaan on ilmoittautunut jo 26 taiteilijaa.

- Kulttuuria harrastavat ovat ilahduttavan innostuneesti lähteet mukaan. Monet kysiläisetkin ovat lupautuneet estradille. Kannattaa seurata tapahtumauutisointia nettisivuiltamme ja tulla nauttimaan tarjonnasta paikan päälle Pääsairaalan ja Kaarisairaalan sisääntuloauloihin, kannustaa KYSin kulttuuriyhdyshenkilönä toimiva suunnittelija Raimo Tuomainen.

Lisääntyvä kulttuuritarjonta ei ole vain loppuvuoden ilo, vaan toiminnan taustalla on avaus uudenlaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi KYSiin.

Kulttuurihyvinvointitoiminta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koordinoidumpaa kulttuuritoimintaa

KYSissä on vuoden alusta alkaen työstetty vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintamallia, jolla monipuolinen taide- ja kulttuuritarjonta tuodaan aiempaa systemaattisemmin osaksi sairaalayhteisöä. Toiminnan innovoijana on asiakkuuksista vastaava toimialajohtaja Merja Miettinen.

- KYS otti kulttuurihyvinvoinnin kehittämisessä aktiivisen toimijan roolin, kun havaittiin, että kulttuurin ja taiteen käyttö on sairaalassamme hyvin pirstaleista, eikä asiakkaita ja henkilökuntaa ole juurikaan osallistettu toiminnan kehittämiseen.

Toimialajohtaja Merja Miettinen on yksi lukuisista kysiläisistä, joiden taidetta on nähtävillä sairaalassa loppuvuoden aikana.- Lisäämällä kulttuuritarjontaa sairaalaan edistämme asiakkaiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja teemme sairaalan tiloista viihtyisiä ja elämyksellisiä. Lisäksi henkilökuntaa halutaan tukea käyttämään sairaalan monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa hoitotyön tukena potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Tästä on jo hyviä kokemuksia muun muassa kuntoutuksen päiväosastolla, jossa lanseerattiin taidereitit osaksi kuntoutusta, Miettinen kertoo.

Alkuvuodesta perustetun kulttuurihyvinvointityöryhmän tehtävänä on kehittää kulttuurihyvinvoinnin toimintamalli osaksi potilaan hoitoa ja kuntoutusta, edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta, välittää tietoa ja ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä käynnistää taiteen vapaaehtoistoiminta KYSissä.

Miettisen johtamaan kulttuurihyvinvointityöryhmään kuuluvat taideasiantuntija Maarit Hakkarainen kiinteistöhallinnosta, projektikoordinaattori Heli Ikäheimo kiinteistöhallinnosta, sosiaalityöntekijä palvelulinjajohtaja Sointu Riekkinen-Tuovinen psykiatrialta, suunnittelija Raimo Tuomainen sairaalan hallinnosta sekä asiakkuuksista vastaava projektikoordinaattori Merja Ålander hoitotyön hallinnosta.

Raimo Tuomainen on nimetty KYSin kulttuuriyhdyshenkilöksi, eli linkiksi vapaaehtoistaitelijoiden ja sairaalan välille.

- Asiakkaidemme ohella myös henkilökunta on lämpimästi tervetullut nauttimaan kulttuuritarjonnasta sekä antamaan oman panoksensa taiteen ja kulttuurin edistämiseksi sairaalassamme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, Tuomainen kannustaa.

Kulttuurihyvinvointitoimintaa tullaan arvioimaan aktiivisesti. Marraskuun sairaalan asiakasraadissa kuullaan asiakkaiden näkemyksiä, millaista kulttuuri- ja taidetoimintaa toivottaisiin järjestettävän sairaalan julkisissa ja yksiköiden tiloissa. Lisäksi toiminnasta kerätään jatkuvaa palautetta KYSin verkkosivujen kautta. Ensi vuoden aikana toteutetaan myös erillinen henkilöstökysely.

Kulttuurilähettilästoimintaa käynnistellään

Ensi vuoden aikana KYSissä lanseerataan kulttuurilähettilästoiminta, jonka tavoitteena on edesauttaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, käyttöä ja hyödyntämistä yksikkötasolla potilaan hoitopolun tai -tilanteen eri vaiheissa ja eri tavoin. Kulttuurilähettiläs on kysiläinen, joka toimii omalla osastolla kulttuurihyvinvointia edistäen yhteistyössä yksikön muun henkilökunnan kanssa. Tehtävänkuvaa jäsennetään parhaillaan, ja siitä tiedotetaan lisää alkuvuodesta.

- Kyseessä on vastuutehtävä, jonka menestyksekäs hoitaminen ei vaadi muuta kuin reipasta asennetta ja ripauksen kulturellia mielenlaatua, Tuomainen valottaa.

Tietolaatikko:

Kulttuurihyvinvointitoiminta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen, jolla kulttuuri tuodaan aiempaa koordinoidummin osaksi sairaalayhteisöä. Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkitusti havaittu olevan positiivinen yhteys koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen, ja sen on todettu voivan vähentää potilaiden ja heidän omaistensa kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta sekä auttaa kivun ja hoitojen sivuvaikutusten sietämistä. Taiteella on siten myönteinen vaikutus ja erityinen paikkansa hoitoympäristöissä.

Lisätietoja:

KYSin kulttuuriyhdyshenkilö
suunnittelija Raimo Tuomainen
p. 044 711 3597
etunimi.sukunimi@kuh.fi

toimialajohtaja Merja Miettinen hoitotyön hallinto
p. 044 711 3592
etunimi.sukunimi@kuh.fi