Takaisin

Maskisuositus KYSin potilaille ja vierailijoille

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ohjeistaa vierailijoita ja potilaita jatkossa käyttämään suu-nenäsuojusta sairaalan tiloissa. Suosituksesta voivat poiketa henkilöt, joilla on siihen terveydellinen syy. Suositus koskee ensisijaisesti yli 15-vuotiaita ja lasten kohdalla maskia voidaan käyttää silloin, kun se on mahdollista.

Vierailijoita ja sairaalaan saapuvia potilaita pyydetään käyttämään jatkossa omaa suu-nenäsuojusta. Suojuksen saa sairaalan aulan infopisteestä, neuvonnasta tai yksiköstä, jos henkilöllä ei ole omaa suojusta.

KYSin päivystyksessä potilaat käyttävät omaa suu-nenäsuojusta odotusaulassa, ellei käytölle ole terveydellistä estettä. Tarvittaessa suojuksen saa päivystyksestä. Hengitystieoireisille potilaille päivystyksessä annetaan suu-nenäsuojus, ja oma suojus vaihdetaan puhtaaseen.

Vuodeosastohoidossa olevat potilaat käyttävät suu-nenäsuojusta vain silloin, kun he liikkuvat osaston ulkopuolella, jos käytölle ei ole terveydellistä estettä.

Synnyttäjät saavat yksikössä ohjeet maskin käytöstä tilanteen mukaan. Synnyttäjän tukihenkilön tulee käyttää suu-nenäsuojusta.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä covid-19-koronavirustartuntojen leviämistä. Nyt käyttöön otetulla suosituksella pyritään suojaamaan kaikkia sairaalan tiloissa olevia. Myös KYSin henkilökunta käyttää suojaimia työssään työyksikön luonteesta riippuen.

Pohjois-Savossa ollaan edelleen koronaepidemian perustasolla ja tilanne on rauhallinen. Tietoa ja ohjeita kansalaisille on kootusti verkkosivulla https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta