Takaisin

Miljoona euroa elämän loppuvaiheen hoidon palveluiden kehittämiseen KYSin erityisvastuualueelle

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle on saatu Sosiaali- ja terveysministeriöltä  hieman yli miljoona euroa palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisen ja laadun parantamisen -ohjelman mukaisiin hankkeisiin vuosille 2021-2023

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on KYSin erityisvastuualueella järjestettävien palliatiivisen (eli oireenmukaisen) hoidon ja saattohoidon palveluiden tuottaminen ja kehittäminen sekä laadun parantaminen. Hankehallinnoijana toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja hankkeen osatoteuttajina toimivat kaikki KYsin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (KSshp, PSshp, Siunsote, Essote ja Sosteri).

Kuvituskuva palliatiivisen hoidon kehittäminen

Valtionavustuksella käynnistettävät hankkeet toteutetaan sairaanhoitopiiritasoisina ja koko KYS erityisevastuualueen kattavina osahankkeina. Hankkeen aikana käynnistetään kehittämistyö kohti hoidolle asetettujen osaamis- ja laatukriteereiden saavuttamista ja potilaiden elämänlaadun parantamista STM:n (2019:68) raportissa kuvattujen kehittämissuunnitelmien ja toimenpidesuositusten mukaisesti.

Tärkeimpinä ja keskeisimpinä kehittämiskohteina KYSin erityisvastuualueella on muun muassa erityistasoisen kotisairaalatoiminnan sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kehittäminen, palliatiivisten keskusten perustaminen ja palveluiden sekä toiminnan kehittäminen sekä psykososiaalisen tuen palveluiden kehittäminen ja käynnistäminen.

- Kotisairaalatoiminnan kehittämisellä pyritään järjestämään sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, hoivakodissa tai palvelutalossa ympärivuorokautisesti. Kotisairaala vastaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, seurannasta ja tarvittaessa jatkohoidon järjestämisestä hoitojakson aikana, kertoo osaamiskeskusjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämistä on kehitetty suositusten mukaiseen suuntaan loppuraportissa kuvattujen kehittämissuositusten julkaisun jälkeen, mutta toiminnassa on edelleen tehtävä kehitystyötä, jotta laadukkaat palvelut ovat yhdenmukaisesti saatavilla koko erityisvastuualueella. 

Valtakunnallisen hankkeen päätavoite on taata tulevaisuudessa kaikille potilaille laadukkaiden palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja turvata laadukas hoito, hoiva ja huolenpito elämän loppuvaiheessa.

Teksti: Kirsi Parviainen I Kuva: Riikka Myöhänen
KYS viestintä