Takaisin

Muutokset immuunijärjestelmän toiminnassa ovat yhteydessä otsalohkodementian tautikirjoon - väitös 25.10.

Väitös neurologian alalta

LK Kasper Katiskon väitöstutkimuksessa tarkasteltiin tulehduksen merkitystä otsalohkodementiassa. Osalla otsalohkodementiaa sairastavista potilaista todettiin lisääntynyt tulehdusaktiivisuus taudin oireisessa alkuvaiheessa. Tulehdus oli yhteydessä vaikeampaan oirekuvaan ja nopeammin etenevään tautiin. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että otsalohkodementiaa sairastavilla potilailla on vähemmän syöpää kuin muilla saman ikäisillä, ja että tietyt autoimmuunisairaudet saattavat olla otsalohkodementiapotilailla yleisempiä. Tämä voi liittyä immuunijärjestelmän kiihtyneeseen toimintaan.

Väitöstutkimus tuotti uutta tietoa immuunijärjestelmän muutosten mahdollisesta yhteydestä otsalohkodementian syntymekanismeihin ja taudinkuvaan. Tulokset ovat erittäin merkittäviä, sillä tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksissa erilaisten tulehdukseen liittyvien ennusteellisten ja diagnostisten biomarkkereiden sekä mahdollisten hoidollisten menetelmien kehittämisessä. On mahdollista, että tulevaisuudessa otsalohkodementiapotilaita voidaan jaotella immuunijärjestelmän toiminnan perusteella.  Ainakin osalla potilaista taudinkulkuun voidaan ehkä myös vaikuttaa vähentämällä immuunijärjestelmän yliaktiivisuutta ja elimistön tulehdustilaa.

LK Kasper Katiskon väitöskirja Alterations of Immune System Function in Frontotemporal Lobar Degeneration – Emphasis on Comorbidities and Peripheral Inflammatory Markers (Immuunijärjestelmän muutokset otsa-ohimolohkorappeumissa – Liitännäissairaudet ja perifeeriset tulehdusmerkkiaineet) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Susanna Melkas Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anne Remes Oulun yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Aika ja paikka: 25.10.2019 klo 12, Snellmania Auditorio SN201

 

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen