Takaisin

Neuro-Innovaatiot-tohtoriohjelmalle 1,5 miljoonan euron EU-rahoitus

Itä-Suomen yliopisto on saanut EU-rahoituksen 14 tohtoriopiskelijan rekrytointiin uuteen neljän vuoden pituiseen monitieteiseen Neuro-Innovaatiot-tohtoriohjelmaan, joka toteutetaan Kuopion kampuksella.

Marie Skłodowska-Curie Cofund -ohjelmasta saatu 1,5 miljoonan euron rahoitus kasvattaa monitieteisen tutkimuksen laajuutta ja tasoa yliopiston Neurotieteiden tutkimusyhteisössä (NEURO). Tohtoriohjelma vahvistaa terveysalan innovaatioiden kehittämistä Suomessa ja laajemmin.

Kansainvälisten väitöskirjatutkijoiden rekrytointi alkaa kesäkuussa 2021.

– Neuro-Innovaatioiden tohtoriohjelma on strategiamme keskeinen virstanpylväs, jonka avulla yhdistämme biologisen neurotieteen innovaatiojohtamiseen, datatieteisiin, etiikkaan ja juridiikkaan, toteaa professori Mikko Hiltunen, Neurotieteiden tutkimusyhteisön johtaja.

Laajan yhteistyön tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma toteutetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnissa.

Neurotieteiden tutkijat yhdessä kauppa-, oikeus-, yhteiskunta- ja datatieteiden sekä sovelletun fysiikan tutkijoiden kanssa kouluttavat uudenlaisia innovaatiojohtajia, jotka osaavat luoda kestäviä ratkaisuja elinikäisen aivoterveyden parantamiseksi.

Maailmanluokan kumppaniyliopistot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden lyhyempiin ja pidempiin tutkijavaihtoihin, joissa tutustutaan kansainvälisiin tutkimuskäytäntöihin ja urapolkuihin.

Vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa

Väitöskirjatutkijat oppivat, miten tehdään monitieteistä akateemista tutkimusta, ja samalla miten yliopiston ja yhteiskunnan vuorovaikutus toimii ja tuottaa tuloksia.

Tohtoriohjelmassa väitöskirjatutkijat ja heidän ohjaajansa tekevät yhteistyötä monien sidosryhmien kuten Kuopion yliopistollinen sairaalan (KYS), terveys- ja innovaatioekosysteemien, potilasjärjestöjen ja terveysalan yritysten kanssa.

Uusi koulutus luo kaivatun ja hyödyllisen, aivoterveyden innovaatioiden osaamiskeskittymän Kuopioon.

– Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien vahvistaminen on Itä-Suomen yliopistolle tärkeää. Nyt saadulla rahoituksella toteutettava yhteistyö voi toimia meille mallina muidenkin tohtoriohjelmien kehittämistyölle, akateeminen rehtori Tapio Määttä kiittää.

Uusia urapolkuja

Väitöskirjatutkijoiden intensiivinen uravalmennus on Neuro-Innovaatiot-tohtoriohjelman erityispiirre.

Ohjelmasta valmistuneilla on ainutlaatuinen yhdistelmä akateemisia ja käytännön taitoja, joille on kysyntää tulevaisuuden työtehtävissä ja sektorirajat ylittävillä urapoluilla.

Opiskelijat saavat erinomaiset valmiudet toimia monitaitoisina innovaattoreina tieteen, liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon alueilla.

– Kyky yhdistää neurotieteiden tutkimusta juridiikkaan, etiikkaan, liiketoimintaan ja tietojenkäsittelyyn tarjoaa tohtoriopiskelijoille täysin uudenlaisen näkökulman siihen, miten tutkimuksesta saadaan yhteiskunnallista hyötyä. Tämä edistää tieteiden välistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopistossa ja kansainvälisesti, tohtoriohjelman varakoordinaattori, professori Tarja Malm sanoo.

– Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kansainväliset hakijat, jotka haluavat edistää aivoterveyden innovaatioita potilaiden ja omaisten hyödyksi, tohtoriohjelman koordinaattori, professori Päivi Eriksson kannustaa.

Tutustu Neuro-Innovaatiot-tohtoriohjelmaan verkko-osoitteessa www.uef.fi/neuro-innovation.