Takaisin

OLKA sai oman koordinaattorin

Sairaalassa tapahtuva järjestö- ja vapaaehtoistoiminta eli OLKA on otettu ilahtuneena vastaan, kertoo OLKA-koordinaattori Juuso Vartiainen Tukipilarista.

KYSin OLKA-pisteen ensimmäiset kuukaudet ovat olleet täynnä toimintaa. Avajaisiin 9.1. osallistui kolmesataa henkilöä. Ensimmäisen kuukauden aikana pisteellä oli avajaisvieraiden lisäksi yli kolmesataa kävijää. Helmikuun alussa työnsä aloitti OLKA-koordinaattori Juuso Vartiainen.

Vartiainen on KYSin yhteistyökumppanin Tukipilarin työntekijä, ja hän työskentelee KYSin tiloissa. OLKA-pisteellä Vartiainen kohtaa potilaita ja heidän läheisiään, jotka hakevat tietoa ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

– Tämä toiminta on koettu tarpeelliseksi ja otettu vastaan positiivisesti. Hyvänä on pidetty sitä, että täällä meillä on aikaa keskustelulle ja kiireettömään kohtaamiseen, Vartiainen kertoo.

– Ihmiset odottavat erityisesti loppuvuonna alkavaa vapaaehtoistoimintaa ja ensi vuonna aloittavia vertaistukijoita.

Kiireetön kohtaaminen on avainasemassa OLKA-pisteellä, kertoo Juuso Vartiainen.

Tällä hetkellä Vartiainen vastaa OLKA-pisteen toiminnasta, kuten teemapäivien sopimisesta. Vartiaiseen voi olla yhteydessä, jos järjestö tai sairaalan osasto on kiinnostunut järjestämään teemapäivän pisteellä. Muun muassa Epilepsialiitto, Syöpäyhdistys ja Suomen Punaisen Ristin Kuopion osasto ovat pisteellä jo esittäytyneet.

Vartiainen kertoo, että jatkossa hänen tehtäviinsä kuuluu myös vapaaehtoistyön ja vertaistuen koordinointi. Sairaalan osastot, järjestöt ja vapaaehtoiset ovat OLKA-koordinaattorin tärkeitä yhteistyötahoja.

OLKA-toiminta lyhyesti

  • OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa, jossa potilaille ja heidän läheisilleen tarjotaan kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa.

  • OLKA-pisteestä potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasjärjestötoiminnasta ja pisteellä yhdistykset sekä sairaalan yksiköt voivat esitellä omaa toimintaansa. Piste sijaitsee KYSin pääsairaalan pääaulassa.