Takaisin

Opiskelijoiden harjoittelujen jatkuminen lakon 2.vaiheen peruunnuttua

Tehyn ja SuPerin lakon 2. vaiheen peruunnuttua amk- ja toisen asteen hoitotyön, kuntoutuksen ja kuvantamisen opiskelijoiden harjoittelut pääsevät jatkumaan/alkamaan torstaina 21.4.2022 suunnitellun työvuoron mukaisesti. Poikkeuksena ortopedian, käsikirurgian ja traumatologian (4333) sekä neuro- ja sydänkirurgian leikkausyksiköt (4331), jotka eivät voi ottaa opiskelijoita vielä viikolla 16. Näiden yksiköiden harjoittelut käynnistyvät maanantaina 25.4.

Opiskelijoiden on hyvä huomioida, että yksiköiden toiminnan palautuminen normaaliksi voi aiheuttaa vielä kuluvan viikon aikana muutoksia perehdytykseen, ohjaukseen ja oppimistilanteisiin. Jos opiskelijalla ei ole tiedossa harjoittelun työvuoroja, niitä voi tiedustella suoraan harjoitteluyksiköstä puhelimitse tai sähköpostilla.

Jos opiskelijalla on tarvetta jatkaa harjoittelua alkuperäisen harjoittelujakson päätteeksi, voi hän keskustella ja sopia asiasta harjoitteluyksikön osastonhoitajan ja opiskelijavastaavan kanssa. Kaikissa harjoitteluyksiköissä harjoittelun pidentäminen ei ole mahdollista uusien harjoittelujaksojen käynnistyessä. Harjoittelujakson jatkumisesta opiskelijan tulee tiedottaa aina myös oman alueen kliinisen hoitotyön opettajaa.