Takaisin

Päivystyksessä kehitytään kävellen

Kehityskeskustelut voi käydä muutoinkin kuin toimistolla istuen. Päivystyspoliklinikan osastonhoitaja Heli Elfving on kuluneen kevään aikana pitänyt kehityskeskusteluja kävelylenkeillä, jos tämä on tuntunut sopivalta toteutustavalta keskusteluvuorossa olevalle henkilölle.


- Kävely raittiissa ilmassa saa ajatukset liikkeelle. Se auttaa myös jäsentämään ja selkeyttämään ajatuksia. Matkalla vaihtuva maisema ruokkii ajattelua uusilla havainnoilla. Lisäksi keskustelu on vapaampaa, kun se viedään pois toimistolta. Keskustelutilanne on myös rauhallisempi, koska ei tule keskeytyksiä oveen koputuksista, Elfving listaa hyviä puolia uudesta tavasta toimia.

Idea uudenlaiselle toteutustavalle syntyi Elfvingin työskennellessä Kainuun keskussairaalassa, jossa ensihoito käytti samanlaista työpaikalta irrottavaa kehityskeskustelu tapaa.

- He kehuivat keskustelun mallia hyväksi toimintavaksi, raavaat miehetkin saatiin puhumaan näin. Innostuin kokeilemaan kehityskeskustelua kävellen, koska toimisto on varsin kliininen avoimelle keskustelulle, Elfving kertoo muualta saaduista kokemuksista.

Elfving kehuu päivystyksen henkilökuntaa innovatiiviseksi, mutta silti kävellen tehtyjen kehityskeskustelujen suosio yllätti hänet. Elfving arvioi, että kolmasosa koko päivystyksen henkilökunnasta on käynyt keskustelunsa raittiissa ulkoilmassa. Myös sääolosuhteet vaikuttavat valintaan.
- Tarjoan myös mahdollisuutta kahvilla käyntiin ja keskustelua perinteisin menoin toimistolla.

Kehityskeskustelut ovat KYSissä normaalia toimintaa ja käydyt kehityskeskustelut dokumentoidaan.
- Etukäteisvalmisteluna tulee olla kehityskeskustelulomake täytettynä, jonka luen ennen kävelylenkkiä. Keskustelun jälkeen täydennän, jos tarpeen, Elfving kertoo käytännön toteutuksesta.

Jo tähän mennessä saatu palaute on ollut positiivista.
- On kerrottu esimerkiksi, että on helpompi keskustella vaikeista asioista, kun tilanne on tuntunut rennolta ja vapautuneelta. Raitis ilma puolueettomalla maaperällä piristää ja konkreettisesti on tullut tunne, että yhtä matkaa mennään eteenpäin.

Positiivisen palautteen ansiosta Elfving aikoo ylläpitää jatkossakin tätä vaihtoehtoa.
- On tullut ehdotus henkilökunnalta, että ensi vuonna juostaan. Ainakin voisimme etsiä tunnin kestäviä lenkkejä hyville maisemareiteille, Elfving sanoo.

Sairaanhoitaja Salla Nerg kävi oman kehityskeskustelunsa kävellen.
- Todella kiva toteutustapa toteuttaa kehityskeskustelu. Mukava päästä ulos kävelemään työajalla. Keskustelu on ulkoilmassa liikkuen välitöntä ja luontevaa sekä uusia ajatuksia tulee raittiissa ilmassa mieleen. Jatkoon ehdottomasti tällainen käytäntö, sairaanhoitaja Salla Nerg kertoo omasta kokemuksestaan.


KYSin päivystyspoliklinikan osastohoitaja Heli Elfving (vasemmalla) on kuluneen kevään aikana hyödyntänyt kävelylenkkejä kehityskeskusteluiden pitämiseen.
Teksti: Kirsi Parviainen, kuva: Riikka Myöhänen