Takaisin

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on hyväksytty mukaan Terve Kunta -verkostoon

”Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sitoutuminen, hallinnolliset ratkaisut ja toiminta on monella tavoin esimerkillistä kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön tukena.”

Näillä saatesanoilla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan Terve Kunta –verkostoon yksimielisesti.

Terve Kunta -verkoston tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Verkoston kriteerit täyttävässä kuntayhtymässä tuetaan kunnissa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä alueellisessa hyvinvointikertomustyössä, tuottamalla alueellista hyvinvointi- ja terveystietoa, koordinoimalla alueellista yhteistyötä ja kouluttamalla alueen kuntia. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tätä tehtävää hoitaa kuntayhtymän perusterveydenhuollon yksikön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -tiimi. Alueellisen HYTE-työn koordinoimiseksi apuna on erilaiset verkostot, kuten HYTE-yhdyshenkilöiden verkosto ja erilaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaverkostot.

Terve Kunta -verkostoon kuuluminen tuo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille muun muassa seuraavia etuja:

Terve Kunta -verkosto tukee Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä terveydenhuoltolain 36§:n mukaisessa työssä jonka mukaan ”sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

”Terve Kunta -verkosto mahdollistaa poikkihallinnollisen HYTE-työn yhteiskehittämisen, vertaistuen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen sekä tarjoaa ajankohtaisimman tiedon kuntien HYTE-työstä.

Sairaanhoitopiirin tasolla jo olemassa olevat STESOn HYTE-työryhmät soveltuvat sellaisinaan myös Terve Kunta -verkoston työryhmiksi.

Kuntayhtymän hallitus on nimennyt 24.8.2020 Terve Kunta -toimintaan vastuulliseksi luottamushenkilöksi kuntayhtymän hallituksen jäsenen, professori Jussi Kauhasen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on myös jäsenyyden edellyttämä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ryhmä ja maakunnallinen hyvinvointikoordinaattori (Säde Rytkönen). Lisäksi sairaanhoitopiiri on laatinut alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman ja viestii hyvinvoinnin edistämisestä aktiivisesti verkkosivuillaan.

Lisätietoja Terve Kunta verkostosta: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terve-kunta-verkosto