Takaisin

Pohjois-Savon vuoden 2021 kunniakätilöksi valittu Anu Hytönen

5.5. juhlitaan vuosittain kansainvälistä kätilönpäivää. Tämän vuoden kätilönpäivän teema on “Follow the Data: Invest in Midwives”. Kätilöä tarvitaan elämän taitekohdissa, muutoksien tai sairaudesta aiheutuvan kriisin aikana. Kätilöillä on oltava mahdollisuus ja aikaa tukea naistentauti- ja syöpäosastojen asiakkaita sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen, uuteen minäkuvaan naisena. Riittävää kätilön antamaa tukea ja aikaa tarvitsevat myös raskautta suunnittelevat, raskaana olevat sekä synnyttävät ja synnyttäneet naiset ja perheet. Suomalaiset kätilöt ovat maailman huipputasoa ja jatkossakin haluamme toimia naisten ja perheiden parhaaksi sekä pitää heistä hyvää huolta.

WHO julisti vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuodeksi. Ja millainen juhlavuosi siitä tulikaan! Juhlallisuudet jäivät covid19 –pandemian jalkoihin, jolloin juhlavuotta jatkettiin myös vuodelle 2021. Juhlavuosien kunniaksi halusimme tuoda esille kätilön tekemän työn monipuolisuutta ja nostaa työn arvostusta. Kätilöt ovat korkeasti koulutettuja huippuosaajia ja rautaisia ammattilaisia, ja he toimivat työssään hyvin itsenäisesti. Kätilöiden työ on kansantaloudellisesti arvokasta, kun lasketaan terveydenhuollon kuluja kunnissa ja valtakunnallisesti. Suomessa julkinen terveydenhoito on maailman parasta sekä saatavuuden että laadun osalta. Äitiys- ja imeväiskuolleisuus ovat meillä maailman alhaisimpia. Terveyspalvelut myös tuotetaan kustannustehokkaasti. Suomalaiset kätilöt antavat aina laadukasta ja turvallista, tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa hoitoa. He tekevät työtään asiakas- ja perhelähtöisesti.

Pohjois-Savon kätilöyhdistys ry valitsi juhlavuoden jatkumisen kunniaksi Pohjois-Savon alueen kunniakätilön nyt toista kertaa, ja kunniakätilöksi valittiin KYSin Naisten Akuuttikeskuksen Anu Hytönen.

Perustelut Anun valitsemiseen kuului näin:
Anu on kokenut synnytyssalikätilö, jolla on intoa kehittää itseään ja yksikön toimintaa. Anu on kouluttautunut mm. seksuaaliterapeutiksi sekä trauma- ja kriisityöhön. Hän ollut kantava voimavara ja kehittäjä esimerkiksi SERI-keskuksen toiminnassa. Opiskelijavastaavana hän on kehittänyt opiskelijaohjausta moduulimallin mukaan, ja pitänyt hyvin suosittua matalan kynnyksen opiskelijan olkkaria. Kätilönä Anu hoitaa potilaita lämmöllä ja antaa heille kaikkensa. Hän pystyy tarjoamaan monipuolisten koulutuksien tuomia oppeja kaikille Naisten Akuuttikeskuksen asiakkaille. Työkaverina hän on kaikille ystävällinen ja luotettava, ja on innokas kehittämään toimintaa toimivammaksi. Anu on kätilönä täysi kymppi!

Kunniakätilö vuonna 2021
Vuoden 2021 kunniakätilö Anu Hytönen