Takaisin

Potilaat ja lääkärit kokevat sähköiset terveyspalvelut hyödyllisiksi ja helppokäyttöisiksi - väitös 22.11.

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta

Sähköisillä terveyspalveluilla pyritään parantamaan kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedonsaantia, vähentämään terveysasemakäyntejä sekä järkeistämään ammattilaisten töitä. Perinteisille sosiaali- ja terveyspalveluille vaihtoehtoisiksi katsotut sähköiset palvelut myös parantavat mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoon sekä mahdollistavat aikaisempaa paremman vuorovaikutuksen asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Terveydenhuollon maisteri Eija Kivekkään väitöstutkimuksen perusteella erikoissairaanhoidon vastaanotoilla asioivat potilaat kokevat sähköiset terveyspalvelut helposti saataviksi, ja he ovat motivoituneita käyttämään niitä terveydentilansa seurantaan. Lääkärit puolestaan kokevat sähköisen lääkemääräyksen käytön helpoksi ja arvioivat sen parantavan potilasturvallisuutta.

Potilaiden asennoitumista sähköisten palveluiden käyttöä kohtaan tutkittiin kuudella erikoissairaanhoidon vastaanotolla. Tutkimus tavoitti 75 prosenttia tutkimusjoukosta, joka koostui vastaanotoilla asioineista potilaista. Miltei kaikki vastaajat käyttivät sähköistä e-reseptiä. Myös ajanvaraus tehtiin usein sähköisesti ja omia tutkimustuloksia katsottiin Kanta-palveluiden Omakannan kautta. Potilaat kuitenkin toivoivat enemmän ja selkeämpää ohjeistusta palveluiden käyttöön. Nykyiset sähköiset terveyspalvelut mahdollistavat vain yksisuuntaisen yhteydenpidon, ja niistä puuttuu mahdollisuus potilaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen.

Toistaiseksi sähköisten terveyspalveluiden tarjonta on vähäistä, mihin Terveyskylä.fi- ja Omaolo -palvelut ovat tuomassa muutoksen. Nykyinen vähäinen palvelutarjonta näkyi myös tutkimustuloksissa, sillä palveluiden mielekkyys vaikutti potilaiden arvioimaan käyttöaikomukseen vahvemmin kuin koettu hyödyllisyys tai helppokäyttöisyys.

Terveydenhuollon hallinnon maisteri Eija Kivekkään sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja Sähköisten terveyspalveluiden koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys – potilaiden ja lääkäreiden arviot vaikutuksista tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jarmo Reponen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väitösaika ja -paikka: 22.11. klo 12, TTA, Tietoteknia, Kuopion kampus

 

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen