Takaisin

Professori Jouni Kurola: ensihoidon arviot yhä tärkeämpiä

KYSin ensihoidon kehittäjä on toiminut Itä-Suomen yliopiston ensihoidon professorina syyskuusta alkaen.

KYSin ensihoitokeskuksen ylilääkäri ja palvelukeskus Akuutin johtaja Jouni Kurola sanoo, että hoidon tarpeen arviointiin paikan päällä pitää ensihoidossa panostaa potilasturvallisuuden ja ensihoitajien osaamisen näkökulmasta entistä enemmän. Yhä useammin ensihoitopalvelu tuo avun paikalle, mutta ei kuljeta potilasta hoitoon.

Kurola nimitettiin syksyllä Itä-Suomen yliopiston uuteen ensihoidon professorin tehtävään kutsumenettelyllä. Viisivuotinen professuuri rahoitetaan Ilmarin tuki ry:n lahjoituksesta.
   – Se on hieno osoitus arvostuksesta ensihoitolääketieteelle ja sen kehittämiselle sekä tutkimus- että koulutusalana, Kurola toteaa.
 

Uusia toimintamalleja

KYSissä on Kurolan myötävaikutuksella käynnistetty ensimmäisenä Suomessa uusi toimintamalli, sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne- ja johtokeskus. Ensihoidon, kotihoidon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyöllä pyritään saamaan erityisesti vanhuspalvelujen asiakkaille tarkoituksenmukainen apu.

Kuopiossa on pilotoitu myös kansalliseen käyttöön suunniteltua Päivystysapu-palvelua. Numerosta 116 117 saa neuvoja terveysongelmiin ympäri vuorokauden, mikä mahdollisesti vähentää tarpeettomia hätäpuheluita, ensihoidon tehtäviä ja päivystyskäyntejä.
   – Uusien palvelumuotojen kehittäminen ikääntyvässä Suomessa vaatii innovatiivisuutta kaikilta. Vain yhdessä tekemällä vältetään päällekkäisyydet ja saadaan potilaita parhaiten palveleva kokonaisuus, Kurola sanoo.

Kuva: UEF
 

54 000 tehtävää vuodessa

Ensihoito siirtyi vuosikymmenen taitteessa kunnilta sairaanhoitopiirien vastuulle. Kurola johti hiljattain työryhmää, joka selvitti sosiaali- ja terveysministeriölle ensihoitopalvelujen toimintaa ja sote-uudistuksessa huomioitavia kehittämistarpeita.

Pohjois-Savossa ensihoidon tehtäviä on noin 54 000 vuodessa, yhden vuorokauden aikana keskimäärin 160.
   – Potilaiden keski-ikä on 80 vuotta ja usein kyseessä ovat kroonisiin sairauksiin liittyvät tilanteet, joista kaikki eivät välttämättä vaadi kiireellistä hoitoa.

Selvityksen mukaan ensihoidon asiakkaista joka neljännen tilanne arvioidaan sellaiseksi, ettei hoitoon kuljetukselle ole tarvetta. Oikean arvion tekeminen usein iäkkäästä ja monisairaasta potilaasta kotioloissa on kuitenkin haastavaa.
   – Hoidon tarpeen arviointia pitääkin jatkuvasti kehittää huomioiden potilaslähtöisyys ja -turvallisuus.

Tiedote professuurista